Początek układu współrzędnych

Początek układu współrzędnych modelu wyświetlany jest w kolorze niebieskim i oznacza współrzędne (0,0,0) modelu. Gdy szkic jest aktywny, początek układu współrzędnych wyświetlany jest kolorem czerwonym i oznacza współrzędne (0,0,0) szkicu.

Można dodawać wymiary i relacje do początku układu współrzędnych modelu, ale nie do początku układu współrzędnych szkicu.

Aby przełączyć wyświetlanie początku układu współrzędnych, należy:

Kliknąć Widok > Ukryj/pokaż > Początki układów współrzędnych. Kiedy ikona obok elementu menu jest podświetlona, początki układów współrzędnych są widoczne (za wyjątkiem początków układów współrzędnych, które zostały ukryte indywidualnie).