Typ instalace

Určete operaci instalace, kterou chcete spustit, jako je vytvoření nové instalace, úprava nebo oprava existující instalace, vytvoření administrativní kopie, instalace administrativních produktů serveru nebo stažení souborů bez instalace.

Individuální

Nainstalovat produkty SOLIDWORKS na tento počítač.

Tato volba se objeví jen tehdy, pokud tato verze není aktuálně instalována na tomto počítači.

Změnit individuální instalaci

Změnit stávající instalaci SOLIDWORKS v tomto počítači.

Tato volba se objeví jen tehdy, pokud tato verze není aktuálně instalována na tomto počítači.
Změny zahrnují:
 • Přidání nebo odebrání součástí produktu SOLIDWORKS
 • Změna na jiný balíček SOLIDWORKS (například SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium atd.)
 • Změna nastavení sériového čísla SOLIDWORKS
  Pokud jste již zadali sériové číslo SOLIDWORKS během předchozí instalace, Manažer instalací SOLIDWORKS vás k tomu znovu nevyzve. Pro změnu sériového čísla, které předpokládá Manažer instalací SOLIDWORKS, musíte vybrat tuto možnost.

Opravit individuální instalaci

Opravit stávající instalaci SOLIDWORKS v tomto počítači.

Tato volba se objeví jen tehdy, pokud tato verze není aktuálně instalována na tomto počítači.
Při opravě dojde k ověření, zda jsou přítomny všechny soubory a zda jsou správně zaregistrovány. Opravy nemají vliv na vytvořená data.
 • Chcete-li produkt opravit, ujistěte se, že je vybraný.
 • Zrušte výběr produktů, které nechcete opravit.
Je možné opravit individuální instalaci. Instalaci administrativní kopie nelze opravit; musíte ji znovu nainstalovat za použití nové administrativní kopie.

Administrativní kopie

Na tomto počítači vytvořte nebo aktualizujte administrativní kopii.

Můžete použít administrativní kopii pro instalaci na více počítačích. Podrobnosti o instalaci SOLIDWORKS pro více klientů za pomoci administrativních kopií viz Používá administrativních kopií.

Když vytváříte nebo aktualizujete administrativní kopie:
 • Můžete použít nastavení instalace z existující kopie pro konfiguraci nové nebo aktualizované kopie nebo můžete použít výchozí nastavení instalace SOLIDWORKS.
 • Pokud aktualizujete existující kopii:
  • Manažer instalací SOLIDWORKS vytvoří novou kopii kopie, dokonce i pokud aktualizujete. Původní kopie se nemění.
  • Můžete vytvořit nebo aktualizovat kopii za použití souborů z existující kopie, kterou aktualizujete. Výsledkem je menší stažení.
  Pokud neurčíte kopii, pro kterou je k dispozici verze servisního balíčku pro aktualizaci předchozí kopie, nemůžete využít předností menšího stahování.

Produkty pro servery

Administrativní serverové produkty SOLIDWORKS zahrnují programy SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS PDM a manažer licencí SolidNetWork License Manager.

U aplikace SOLIDWORKS Electrical a SOLIDWORKS PDM je možné zvolit instalaci nástrojů klienta a serveru na stejný počítač nebo na různé počítače.

Podrobnosti o instalaci na tyto servery najdete v odpovídajících tématech nápovědy.

Pouze stáhnout

Stáhnout soubory instalací pro vybrané produkty SOLIDWORKS bez jejich instalace.

Tato možnost není k dispozici, když instalujete z disku DVD.

Obsah stažených souborů je stejný jako souborů, které jsou k dispozici na instalačních discích DVD SOLIDWORKS. Pokud vyberete tuto možnost, stáhne se plná sada instalačních souborů bez ohledu na to, které soubory již případně byly nainstalovány na vašem počítači.

Tento způsob je vhodný pro nastavení serveru, ze kterého mohou uživatelé provádět instalace. Tento způsob se liší od vytvoření administrativní kopie.