Skrýt obsah

PropertyManager Analýza úkosu

Nastavte parametry analýzy a barvy tak, abyste dokázali identifikovat a vizualizovat oblasti s nedostatečným úkosem u dílů z forem.

Postup provedení analýzy:

Klepněte na Analýza úkosu (panel nástrojů Nástroje pro formy) nebo na Zobrazit > Zobrazení > Analýza úkosu . Nastavte parametry analýzy a upravte nastavení barev, poté klepněte na .

Poté, co zavřete PropertyManager, zůstanou výsledky analýzy viditelné v grafické ploše a aktualizují se v reálném čase, když změníte geometrii dílu. Hodnoty úhlu úkosu v dané oblasti si můžete zobrazit přesunutím ukazatele nad model.

Postup úpravy parametrů a nastavení analýzy:

Klepněte na Zobrazit > Změnit > Analýza úkosu.

Chcete-li analýzu vypnout:

Klepněte na Analýza úkosu (panel nástrojů Zobrazit) nebo na Zobrazit > Zobrazení > Analýza úkosu.

Parametry analýzy

  Směr otevření Vyberte rovinnou plochu, lineární hranu nebo osu, která má označovat směr rýsování. Chcete-li obrátit směr otevření, klepněte na Obrátit směr nebo na ovladače v grafické ploše. Dojde k obrácení směru otevření, čímž se změní i způsob, jak jsou plochy prezentovány ve výsledcích (jako kladné či záporné).
Úhel úkosu Zadejte referenční úhel úkosu pro porovnání se stávajícími úhly v modelu.
  Triáda přizpůsobení Triáda manipuluje směrem otevření, abyste mohli vizualizovat cesty, jimž se vyhnout, nebo minimalizovat problémy s úhlem úkosu. Když přetáhnete kruhy triády v grafické ploše, změní se směr otevření, barvy ploch se dynamicky aktualizují a ve správci PropertyManager se objeví následující hodnoty jen pro čtení:
  • Úhel s osou X
  • Úhel s osou Y
  • Úhel s osou Z
  Plošná analýza Tento nástroj rozdělí jednotlivé plochy do kategorií pod položkou Nastavení barev, aplikuje na každou plochu odpovídající barvu a poskytne informaci o počtu jednotlivých typů ploch. Když tuto možnost nevyberete, analýza generuje obrysovou mapu úhlů ploch. Například u plochy vzniklé spojením profilů budou mít různé oblasti plochy různé barvy, podle toho, jak se bude měnit úhel plochy.
  Najít proměnné úkosy (K dispozici pouze v případě, že je vybrána položka Plošná analýza). Analyzuje úkos aplikovaný na zakřivené plochy a odhalí proměnné úkosy. Proměnné úkosy se objevují tam, kde některé body na zakřivené ploše splňují kritérium úhlu úkosu a jiné nikoli. Viz Pozitivní proměnný úkosNegativní proměnný úkos pod Nastavení barev.
  Vypočítat Vypočítá analýzu úkosu.

Nastavení barev

Plochy v různých skupinách jsou zvýrazněny různými barvami v grafické ploše. Výsledky se aktualizují v reálném čase, když změníte směr otevření nebo úhel úkosu.

  Postupný přechod (K dispozici pouze v případě, že je není vybrána položka Plošná analýza). Zobrazí rozsah úhlů (od pozitivního úkosu až po negativní úkos) v barevném spektru. Postupný přechod je obzvlášť vhodný u složitých modelů s velkým množstvím odchylek v úhlu úkosu.
  Povrchové plochy s úkosem (K dispozici pouze, když je položka Plošná analýza vybrána.) Zobrazí povrchy, které splňují kritéria úkosu. Protože úkos, který je pozitivní na jedné straně povrchu, je negativní na druhé straně, nejsou plochy povrchu přidány k numerické části klasifikace (Pozitivní úkos a Negativní úkos).
  Pozitivní úkos Pozitivní úkos znamená, že úhel plochy vzhledem ke směru otevření je větší než referenční úhel.
  Vyžaduje úkos Zobrazí plochy, kde úhel plochy je menší než pozitivní referenční úhel nebo větší než negativní referenční úhel.
  Negativní úkos Negativní úkos znamená, že úhel plochy vzhledem ke směru otevření je menší než negativní referenční úhel.
  Kombinovaný úkos Tato funkce zobrazí všechny plochy, které obsahují jak pozitivní, tak i negativní úkos. Kombinovaný úkos můžete eliminovat, když vytvoříte dělící přímku.
  Pozitivní proměnný úkos Zobrazuje proměnný úkos s pozitivní orientací.
  Negativní proměnný úkos Zobrazuje proměnný úkos s negativní orientací.
Tlačítko hide_show.png Skrýt/Zobrazit (K dispozici pouze, když je Plošná analýza vypnutá.) Klepnutím skryjete nebo zobrazíte všechny plochy v dané kategorii.
  Upravit barvu (K dispozici pouze, když je Plošná analýza vypnutá.) Klepnutím změníte barvu asociovanou s kategorií.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   PropertyManager Analýza úkosu
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.