Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand CzęściCzęści
Expand MateriałyMateriały
Expand Części wieloobiektoweCzęści wieloobiektowe
Expand Sterowanie częściSterowanie części
Expand Stany wyświetlania w częściachStany wyświetlania w częściach
Collapse OperacjeOperacje
Pasek narzędzi Operacje
Związki rodzic/potomek
Okno dialogowe Związki rodzic/potomek
Używanie narzędzi tnących
Opis menedżera wyboru SelectionManager
Wybieranie operacji na podstawie liczby boków
Expand FeatureXpert OperacjiFeatureXpert Operacji
Typy statusu końca
Expand Zamrażanie operacjiZamrażanie operacji
Expand Widma brakujących odniesieńWidma brakujących odniesień
Expand GranicaGranica
Sfazowania
Menedżer właściwości PropertyManager Sfazowanie
Expand KrzyweKrzywe
Expand WycięciaWycięcia
Expand DeformacjeDeformacje
Kopuła
Expand PochyleniaPochylenia
Expand WyciągnięciaWyciągnięcia
Expand MocowaniaMocowania
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaokrągleniaZaokrąglenia
Expand GięciaGięcia
Expand Swobodne formowanieSwobodne formowanie
Expand OtworyOtwory
Expand OdciśnięciaOdciśnięcia
Expand Operacje z bibliotekiOperacje z biblioteki
Expand Wyciągnięcia po profilachWyciągnięcia po profilach
Expand Szyki i odbicia lustrzaneSzyki i odbicia lustrzane
Expand ObrotyObroty
Expand ŻebraŻebra
Expand SkaleSkale
Expand SkorupySkorupy
Expand PowierzchniePowierzchnie
Expand Wyciągnięcia po ścieżceWyciągnięcia po ścieżce
Expand PogrubieniePogrubienie
Expand Gwint Gwint
Collapse Narzędzia dla operacjiNarzędzia dla operacji
Expand Analiza operacjiAnaliza operacji
Expand Manipulacja operacjamiManipulacja operacjami
Collapse Modyfikowanie geometrii przy użyciu narzędzia Przecięcie Modyfikowanie geometrii przy użyciu narzędzia Przecięcie
Przecinanie obiektów w celu modyfikacji geometrii części
Tworzenie brył z wgłębień zamkniętych
Wyświetlanie podglądu obszarów i usuwanie obszarów
Pomiar objętości wewnętrznej
Menedżer właściwości PropertyManager Przecięcia
Expand ZawijajZawijaj
Expand Geometria odniesieniaGeometria odniesienia
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand SOLIDWORKS SustainabilitySOLIDWORKS Sustainability
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Przecięcia

Korzystając z narzędzia Przecięcie, można przecinać bryły, powierzchnie i płaszczyzny, aby zmodyfikować istniejącą geometrię lub utworzyć nową.

Na przykład można dodać geometrię otwartej powierzchni do bryły, usunąć materiał z modelu lub utworzyć geometrię z zamkniętego naczynia. Można również scalać bryły, które zostały zdefiniowane przy użyciu narzędzia Przecięcie lub zamykać niektóre powierzchnie, aby zdefiniować zamknięte objętości.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Przecięcie:

  • Otworzyć część zawierającą bryły, powierzchnie lub płaszczyzny i kliknąć Przecięcie tool_intersect.gif (pasek Właściwości) lub Wstaw > Właściwości > Przecięcie.

Wybór

Bryły, powierzchnie lub płaszczyzny Wybrać bryły, powierzchnie lub płaszczyzny do przecięcia
  Utwórz przecinające się obszary Wyświetla wybór i tworzy obszary, które przecinają się wzajemnie.
  Utwórz wewnętrzne obszary Wyświetla i tworzy wewnętrzny obszar z zamkniętej (pustej) objętości w miejscu przecięcia przekrojów.
  Utwórz oba Wyświetla wybór i tworzy przecinające obszary oraz wewnętrzne (puste) obszary.
  Zamykanie przepustów planarnych na powierzchniach Na powierzchniach z przepustami płaskimi zamyka przepusty po kliknięciu Przecięcie.
  InterI_sect Definiuje samodzielny region z każdej zamkniętej objętości utworzonej przez połączenie lub przecięcie wybranych elementów. W opcji Regiony do wykluczenia można wykluczyć jeden lub kilka regionów.

Regiony do wykluczenia

Opcje podglądu
Pokaż obszary uwzględnione Wyświetla obszary uwzględnione jako bryły. Wszystkie pozostałe obszary są ukryte.
Pokaż obszary wykluczone Wyświetla obszary wykluczone jako przezroczyste. Wszystkie pozostałe obszary są ukryte.
Pokaż obszary uwzględnione i wykluczone Wyświetla obszary uwzględnione i wykluczone. Uwzględnione obszary są wyświetlane jako bryły, a wykluczone obszary są przezroczyste.
  Lista regionów: Po kliknięciu Przecięcie pojawią się regiony wykluczone z końcowego wyniku.
  Wybierz wszystkie Wybiera wszystkie regiony do wykluczenia.
Przed kliknięciem trzeba usunąć co najmniej jeden wybór, aby zdefiniować nowy obiektPM_OK.gif.
  Odwróć wybór Usuwa wybrane regiony na Liście regionów i wybiera usunięte regiony.

Opcje

Scalaj wyniki Po kliknięciu PM_OK.gif tworzy połączenie uwzględnionych regionów. Jeśli to możliwe, dotykane regiony są utworzone jako jeden obiekt. Po usunięciu tworzy oddzielny obiekt dla każdego uwzględnionego regionu.
Likwidowanie powierzchni Po kliknięciu PM_OK.gif usuwa powierzchnie z drzewa operacji FeatureManager dla części.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Przecięcia
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:
x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.