Siatka

Siatka dzieli każdą domenę modelu symulacji (np. gniazdo, kanał chłodzący i kanał wlewowy) na wiele komórek. W każdej komórce symulacja traktuje materiał i zachowanie przepływu jako stałe.

Istnieją dwie metody tworzenia siatki dla geometrii, których można używać w symulowaniu formowania wtryskowego tworzyw sztucznych:

Automatycznie

Tworzy stabilną siatkę automatycznie.

Ręcznie

Pozwala na określanie preferowanych ustawień siatki, zapewnia dostęp do narzędzi edycji siatki oraz poprawia jakości siatki. Dzięki utworzeniu bardziej doskonałej siatki z mniejszymi komórkami symulacja może bardziej szczegółowo przewidywać zachowanie materiału i przepływu — jednak odbywa się to kosztem dłuższego czasu obliczania.