Komunikat o błędzie — Nie zainstalowano czcionki Arial Unicode MS

Jeśli podczas eksportowania tekstu do plików PDF brakuje znaków nieangielskich, trzeba zainstalować czcionkę Arial Unicode MS.

Jeżeli rysunek zawiera znaki nieangielskie (spoza zbioru ASCII), podczas zapisywania dokumentu rysunku jako pliku w formacie PDF musi być dostępna odpowiednia czcionka, aby znaki zostały wyrenderowane. Jeśli wskazana czcionka nie jest zainstalowana na komputerze lub nie obsługuje glifów znaków standardu Unicode, używana jest czcionka Arial Unicode MS. W razie braku czcionki Arial Unicode MS znaki nie będą wyświetlane.

Czcionka Arial Unicode MS nie jest dołączana standardowo do oprogramowania Microsoft® Office® 2016.

Obejście:

Aby zainstalować czcionkę Arial Unicode MS, należy zainstalować oba poniższe pakiety:
  • Microsoft® Office® Professional Plus 2013 (instalacja minimalna, włączone tylko opcje międzynarodowe)
  • Microsoft® Office® (wersja 2016 lub nowsza)