Propagowanie właściwości listy elementów ciętych

Można użyć polecenia Wstaw do nowej części w celu skopiowania właściwości listy elementów ciętych na poziomie pliku lub na poziomie listy elementów ciętych.

Polecenia Zapisz obiekty, Wstaw Część i Wstaw lustro części mają takie same możliwości, co pomaga przy projektowaniu części wieloobiektowych.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Właściwości listy elementów ciętych w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć Wstaw do nowej części.