Zmienianie kolejności folderów elementu listy elementów ciętych

Można zmieniać kolejność folderów Element listy elementów ciętych. Ponieważ kolejność folderów Element listy elementów ciętych steruje wpisami listy elementów ciętych, można stosować dostosowaną kolejność na liście elementów ciętych. Zmiana kolejności rozchodzi się na listy elementów ciętych w części i na rysunku.

Należy skończyć modelowanie części przed modyfikowaniem elementów listy elementów ciętych. Można stracić zmiany listy elementów ciętych jeżeli geometria zostanie zmieniona po zmodyfikowaniu listy elementów ciętych.

Aby zmienić kolejność folderów listy elementów ciętych, należy:

  1. W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć Lista elementów konstrukcji spawanej fm_cutlist_needs_update.png lub .
  2. Wykonać jedną z poniższych czynności:
    • Przeciągnąć i upuścić Element listy elementów ciętych do żądanej kolejności.
    • Kliknąć prawym przyciskiem myszy Element listy elementów ciętych i kliknąć Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości listy elementów ciętych przeciągnąć i upuścić dowolny Element listy elementów ciętych do żądanej kolejności.