Wykluczanie operacji z list elementów ciętych

Aby wykluczyć operację z listy elementów ciętych, należy:

  1. Kliknąć operację prawym przyciskiem myszy.
  2. Wybrać Utwórz ścieg spoiny.
    Przy następnej aktualizacji listy elementów ciętych operacja zostanie wykluczona. Aby uwzględnić operację, która została poprzednio wykluczona, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Utwórz NIE ścieg spoiny.