Aktualizowanie listy elementów ciętych

Listę elementów ciętych można aktualizować ręcznie lub automatycznie.

Podczas tworzenia dokumentu części po raz pierwszy oprogramowanie SOLIDWORKS włącza następujące właściwości dokumentu konstrukcji spawanej w tworzonym szablonie części:

 • Automatycznie utwórz listy elementów ciętych
 • Automatycznie aktualizuj listy elementów ciętych

Jeśli ten szablon części będzie nadal używany, opcje te będą włączone dla wszystkich nowych dokumentów części.

W przypadku tworzenia części przy użyciu szablonów w wersji starszej niż 2015 opcje te są wyłączone.

Aby wyłączyć dowolną z tych opcji:

 1. Kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Konstrukcje spawane, co spowoduje otwarcie strony Właściwości dokumentu Konstrukcje spawane.
 2. Anulować wybór danej opcji.
 3. Zapisać szablon.
 4. Użyć zapisanego szablonu do utworzenia nowych części.

W drzewie operacji FeatureManager ikona listy elementów konstrukcji spawanej pokazuje stan listy elementów ciętych:

 • oznacza, że lista elementów ciętych jest aktualna.
 • fm_cutlist_needs_update.png oznacza, że lista elementów ciętych powinna zostać zaktualizowana.

W obrębie określonego modelu można włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji.

Aby włączyć funkcję automatycznej aktualizacji:

 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy listę elementów ciętych i wybrać polecenie Aktualizuj automatycznie.

  Oprogramowanie będzie aktualizować listę elementów ciętych automatycznie podczas dodawania nowych operacji, takich jak wyciągnięcie płyty lub ramek granicznych 3D, edytowania istniejących operacji lub przebudowywania modelu.

  Będzie to powodować aktualizację dostosowanych właściwości modelu i wewnętrznych danych uzupełniających, uniemożliwiając występowanie błędów dostosowanych właściwości.

Aby ręcznie zaktualizować listę elementów ciętych, gdy aktualizacja automatyczna nie jest włączona:

 • W drzewie operacji FeatureManager części konstrukcji spawanej kliknąć prawym przyciskiem myszy Lista elementów ciętych fm_cutlist_needs_update.png i wybrać Aktualizuj.

  Ikona Lista elementów ciętych zmieni się na .

  Identyczne elementy są grupowane w podfoldery Element listy elementów ciętych. Ściegi spoiny są wykluczone z listy elementów ciętych. Możemy wybrać również inne operacje do wykluczenia.