Wykluczanie folderów z List elementów ciętych

Można dostosować listę elementów ciętych poprzez wykluczenie folderów listy elementów ciętych z list elementów ciętych.

Przed zmodyfikowaniem elementów z listy elementów ciętych należy zakończyć modelowanie części i zaktualizować listę elementów ciętych. W przypadku zmiany geometrii po zmodyfikowaniu listy elementów ciętych może dojść do utraty zmian na liście elementów ciętych.
 1. W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć Lista elementów konstrukcji spawanej .
 2. Wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć prawym przyciskiem Element listy elementów ciętych i kliknąć Wyklucz z listy elementów ciętych.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy Element listy elementów ciętych i kliknąć Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości listy elementów ciętych, na karcie Podsumowanie listy elementów ciętych lub Tabela listy elementów ciętych, wybrać Element listy elementów ciętych i wybrać Wyklucz z listy elementów ciętych.
  W drzewie operacji FeatureManager obok folderu listy elementów ciętych pojawi się tekst “Wykluczone z listy elementów ciętych”. Aby uwzględnić folder listy elementów ciętych, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • W drzewie operacji FeatureManager, kliknąć prawym przyciskiem myszy folder listy elementów ciętych i kliknąć Uwzględnij na liście elementów ciętych.
  • W oknie dialogowym Właściwości listy elementów ciętych, wyczyścić Wyklucz z listy elementów ciętych.