Łączenie folderu listy elementów ciętych z właściwością listy elementów ciętych

W oknie dialogowym Właściwości listy elementów ciętych można dodać dostosowaną właściwość, która łączy folder listy elementów ciętych z jego nazwą folderu listy elementów ciętych. Następnie można użyć tej właściwości listy elementów ciętych w LM, notatkach i formatach arkuszy. Ta właściwość ułatwia identyfikację elementów w dużych wieloobiektowych konstrukcjach spawanych.

Aby połączyć folder listy elementów ciętych z właściwością listy elementów ciętych:

  1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Folder listy elementów ciętych i wybrać Właściwości.
  2. Na karcie Podsumowanie listy elementów ciętych kliknąć pustą komórkę w sekcji Nazwa właściwości i dodać nową właściwość.
  3. W pozycji Wartość/Wyrażenie tekstowe wybrać z listy opcję Nazwa elementu z listy elementów ciętych.

W pozycji Wartość/Wyrażenie tekstowe zostanie wyświetlony tekst SW-CutListItemName@@@<nazwa folderu listy elementów ciętych>@<nazwa części.sldprt, a obliczona wartość będzie zawierała nazwę folderu listy elementów ciętych.