Otwieranie konfiguracji części w trybie szybkiego podglądu

Podczas otwierania części w trybie szybkiego podglądu można określić konfigurację, która ma zostać otwarta. Można to również zrobić w eDrawings®.

Przed otwarciem określonej konfiguracji w trybie szybkiego podglądu należy określić, które konfiguracje są dostępne w trybie szybkiego podglądu. Otworzyć część w trybie pełnej pamięci w celu określenia, które konfiguracje są widoczne dla innych użytkowników.

Aby otworzyć konfiguracje części w trybie szybkiego podglądu:

 1. Otworzyć część.
 2. W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager kliknąć prawym przyciskiem myszy konfiguracje, które mają zostać uwzględnione, i wybrać Dodaj znacznik danych wyświetlania:
  Konfiguracje zostaną oznaczone ikoną . Pozostałe konfiguracje pozostaną takie same.
 3. Zapisać i zamknąć część.
 4. Kliknąć Otwórz lub Plik > Otwórz.
 5. W oknie dialogowym:
  1. Wybrać część.
  2. Dla opcji Tryb wybrać Szybki podgląd.
  3. Na liście Konfiguracje wybrać konfigurację, która ma zostać otwarta.
   Dostępne są tylko konfiguracje wybrane w kroku 2.
  4. Kliknąć Otwórz.
  Część zostanie otwarta w wybranej konfiguracji w trybie szybkiego podglądu.