Przeglądanie dużego projektu

Przeglądanie dużego projektu pozwala na szybkie otwieranie bardzo dużych złożeń przy zachowaniu możliwości przydatnych przy wykonywaniu projektowego przeglądania złożeń.

Po otwarciu złożenia w trybie Przeglądanie dużego projektu można:
 • Nawigować w drzewie projektu FeatureManager
 • Mierzyć odległości
 • Tworzyć przekroje poprzeczne
 • Ukrywać i pokazywać komponenty
 • Tworzyć, edytować i odtwarzać przejścia
Aby otworzyć złożenie w trybie przeglądania dużego projektu, kliknąć Otwórz (pasek narzędzi Standard) lub Plik > Otwórz . W oknie dialogowym wybrać złożenie do otwarcia, a następnie w sekcji Tryb wybrać Przeglądanie dużego projektu. Wybrać konfigurację z listy konfiguracji, które mają znacznik danych wyświetlania.
 • Tryb Przeglądanie dużego projektu jest opracowany przede wszystkim jako środowisko dla szybkiego przeglądania projektów. Aby zapewnić prawidłową aktualizację wszystkich elementów, otwórz złożenie jako odciążone lub w pełnej pamięci.
 • W drzewie operacji FeatureManager nie są wyświetlane informacje o następujących elementach:
  • Operacje złożenia
  • Szyki komponentów
  • Wiązania
 • W przypadku komponentów z wieloma konfiguracjami są wyświetlane tylko te konfiguracje, które mają znacznik danych wyświetlania.
 • Operacje złożenia, które nie są propagowane do poziomu części mogą wyświetlać się nieprawidłowo.