Formatowanie wymiarów na rysunkach

Podczas wstawiania lub wybierania wymiaru pojawia się paleta wymiarów ułatwiająca zmianę formatowania i właściwości wymiarów. W palecie można zmieniać tolerancję, precyzję, styl, tekst i inne opcje w formatowania, bez przechodzenia do menedżera właściwości PropertyManager.

Kolor

Wymiary modelu są domyślnie koloru czarnego. Dotyczy to także wymiarów, które w dokumentach części lub złożenia mają kolor niebieski (takie jak głębokość wyciągnięcia). Wymiary orientacyjne są domyślnie koloru szarego i wyświetlane są w nawiasach. Można określić kolory dla różnych typów wymiarów w Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Kolory i określić Dodaj domyślnie nawiasy okrągłe w Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Wymiary .

Strzałki

Gdy wymiar zostaje wybrany, na strzałkach wymiarowych pojawiają się kołowe uchwyty. Po kliknięciu uchwytu ostrza strzałki (po dowolnej stronie, jeżeli występują dwie dla danego wymiaru) strzałki zostaną odwrócone na zewnątrz lub do wewnątrz. Po kliknięciu uchwytu prawym przyciskiem myszy pojawi się lista stylów ostrzy strzałek. Tym sposobem można zmieniać styl poszczególnych ostrzy strzałek w dowolnych wymiarach.

arrowhead_handle.gif
Odwracanie strzałek
arrowhead_styles.gif
Zmienianie stylu ostrza strzałki

Ukrywanie i pokazywanie linii

Aby ukryć linię wymiaru lub pomocniczą linię wymiaru, należy kliknąć linię prawym przyciskiem myszy i wybrać Ukryj linię wymiaru lub Ukryj pomocniczą linię wymiaru. Aby pokazać ukryte linie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wymiar lub widoczną linie i wybrać Pokaż linie wymiaru lub Pokaż pomocnicze linie wymiaru
dim_ext_lines.gif
.

Wyświetlanie promieni i średnic

Można zmienić wymiar na średnicę, promień lub wyświetlanie liniowe. Na ekranie należy kliknąć wymiar promieniowy lub średnicy prawym przyciskiem myszy i wybrać:

display_as_diameter.gif display_as_radius.gif
Wyświetlaj jako średnicę. Ten przykład jest pokazany bez drugiej strzałki. Należy kliknąć Użyj drugiej strzałki z dokumentu, aby wyświetlić obydwie strzałki. Wyświetlaj jako promień
display_as_linear.gif
Wyświetlaj jako liniowy. Ustawia wymiar na styl liniowy (tylko dla wymiarów średnicy).
Można kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać powyższe opcje tylko po uprzednim utworzeniu wymiaru. Jeżeli poddamy wymiar późniejszej edycji, należy kliknąć wymiar prawym przyciskiem myszy i wybrać Opcje wyświetlania, a następnie wybrać spośród powyższych opcji.

Nachylenie

Przy wstawianiu i wybieraniu wymiarów pojawiają się uchwyty, za które można przeciągnąć wymiar, aby nachylić jego pomocnicze linie. dimslant.gif

Wybór

Można wybierać wymiary klikając w dowolnym miejscu na wymiarze, włącznie z pomocniczymi liniami wymiaru oraz strzałkami.

Ukrywanie i pokazywanie wymiarów

Aby ukryć lub pokazać wymiary:

  • Kliknąć przycisk Ukryj/Pokaż adnotacje Tool_Hide_Show_Annotations_Annotation.gif (pasek narzędzi Adnotacje).
  • Kliknąć kolejno opcje Widok > Ukryj/pokaż > Adnotacje />.
  • Kliknąć wymiar prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Ukryj, aby ukryć wymiar.

Aby ukryć lub pokazać nazwy wymiarów w widokach adnotacji:

  • Kliknąć kolejno opcje Widok > Ukryj/pokaż > Nazwy wymiarów.
  • Kliknąć kolejno opcje Ukryj/pokaż elementy /> > Przeglądaj nazwy wymiarów (pasek narzędzi Wyświetlacz przezroczysty).