Tworzenie kołowego szyku komponentów

Można utworzyć kołowy szyk komponentów w złożeniu.

Aby utworzyć kołowy szyk komponentów:

 1. Kliknąć Liniowy szyk komponentów > Kołowy szyk komponentów (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Szyk komponentu > Szyk kołowy .
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Kierunek 1 należy:
  1. Dla Osi szyku, należy wybrać jedną z poniższych opcji:
   • Krawędź kołowa lub linia szkicu
   • Krawędź liniowa lub linia szkicu
   • Cylindryczna ściana lub powierzchnia
   • Obrócona wokół linii środkowej ściana lub powierzchnia
   Szyk zostanie obrócony wokół tej osi.
  2. Opcjonalne: Kliknąć Odwróć kierunek .
  3. Ustawić wartość kąta . Jest to wartość kątowa pomiędzy środkami wystąpień.
   Wybrać opcję Jednakowe odstępy, aby ustawić kąt na 360°.
 3. Kliknąć w Komponenty do powtórzenia w szyku , a następnie wybrać komponenty źródłowe.
 4. Aby pominąć wystąpienia, należy:
  1. W obszarze Wystąpienia do zastąpienia kliknąć w sekcji Pominięte wystąpienia .
  2. W obszarze graficznym kliknąć różowy krąg wyboru danego wystąpienia, a następnie Pomiń wystąpienie.
  Współrzędne wystąpienia szyku pojawią się w obszarze Pominięte wystąpienia .
 5. Opcjonalne: W obszarze Opcje wybrać następującą opcję:
  Opcja Opis
  Synchronizuj ruch elastycznych komponentów podzespołu Przenosi komponenty w szyku wystąpień podczas przenoszenia komponentów w źródłowym podzespole elastycznym i na odwrót.

  Ta opcja jest przydatna w przypadku określania szyku podzespołów elastycznych.

 6. Kliknąć .
  Nowe komponenty pojawią się w części Lokalny szyk kołowy w drzewie operacji FeatureManager.

  Domyślnie wszystkie wystąpienia używają tej samej konfiguracji jako komponenty źródłowe. Aby zmienić konfigurację, należy edytować właściwości komponentu drugiego wystąpienia.