Vytvoření přímek v 3D skicách

Ve 3D skicách můžete vytvořit i přímky.

Postup pro vytvoření přímky ve 3D skice:

 1. Klepněte na tlačítko 3D skica Tool_3D_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Vložit > 3D skica.
  V nových dílech se pohled změní na Izometrický.
 2. Klepněte na ikonu Přímka Tool_Line_Sketch.gif (panel nástrojů Skica) nebo na položku nabídky Nástroje > Entity skici > Přímka.
 3. Ve správci PropertyManager v poli Možnosti vyberte jednu z následujících možností:
  • Jako konstrukční pro vytvoření 3D konstrukční čáry.
  • Nekonečná délka pro vytvoření 3D přímky nekonečné délky.
  • Středová úsečka vytvoří symetrickou čáru ze středového bodu úsečky.
 4. Klepněte v grafické ploše a začněte přímku.
  Zobrazí se PropertyManager 3D přímka a ukazatel se změní na pointer4line.gif.
  Při každém klepnutí se zobrazí ovladač, aby jste mohli změnit orientaci skici.
  sketch_3D_line.gif
 5. Chcete-li změnit roviny, stiskněte klávesu Tab.
 6. Přetáhněte na místo, kde má končit úsek přímky.
 7. Chcete-li přímku vést dál, vyberte koncový bod - v případě potřeby stiskněte klávesu Tab a změňte rovinu.
 8. Přetáhněte druhou část a pusťte tlačítko myši.