SOLIDWORKS Rx

Diagnostika

Záložka Diagnostika vám pomůže vyhledat a stáhnout správný ovladač grafické karty ze stránky http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html.

Status zobrazený na záložce Diagnostika pro různé systémy a kombinace hrafické karty na vašem počítači:

Počítač Stav Zobrazená pole

Systém

Certifikovaný

Grafická karta

Certifikováno pouze pro předchozí verzi SOLIDWORKS

Všechna pole vztahující se k systéemu a grafické kartě

Systém

Necertifikováno

Grafická karta

Certifikováno pouze pro předchozí verzi SOLIDWORKS

Informace vztahující se ke grafické kartě

Systém

Certifikovaný

Grafická karta

Neaktuální

Všechna pole vztahující se k systéemu a grafické kartě

Systém

Certifikovaný

Grafická karta

Aktuální

Všechna pole vztahující se k systéemu a grafické kartě
Pokud nemáte internetové připojení, status zobrazí ikonu chyby .

Zachycení problému

Záložka Zachycení problému umožňuje:
 • nahrát video problematických kroků,
 • zaznamenat data profilování výkonu včetně činnosti disku a procesoru z běžících procesů,
 • napsat popis souboru
 • a sbalit soubory SOLIDWORKS.

Použití záložky Zachycení problému:

 1. kroku 1 vyberte jednu nebo obě následující možnosti:
  • Zaznamenat video postupu v SOLIDWORKS.
  • Zaznamenat rozšířená data protokolů
 2. Klepněte na možnost Spustit nahrávání.
 3. Pokud nahráváte video a aplikace SOLIDWORKS není právě spuštěna, SOLIDWORKS RX zahájí novou relaci. V plovoucím dialogovém okně zůstává nahoře vaše relace SOLIDWORKS.
  1. V dialogovém okně Zachycení problému klepněte na Start.
  2. Poté klepněte na možnost Dokončit nahrávání
 4. kroku 2 kliknutím na možnost Přidat soubory přidejte soubory dílů, výkresů nebo sestav do komprimovaného souboru ZIP a klepněte na možnost Nyní sbalit soubory.
 5. kroku 3 zadejte popis problému a uložte jej do systému nebo podejte žádost o službu a klepněte na možnost Pokračovat.
 6. Zbývající kroky dokončete podle pokynů.
  Můžete přejmenovat soubor zip, uložit jej na pevném disku a zaslat jej týmu technické podpory.

Spolehlivost

Záložka Spolehlivost poskytuje informace o relacích SOLIDWORKS ukončených během posledních 60 dnů.

Chcete-li použít záložku Spolehlivost:

 1. V tabulce denního shrnutí klepněte na relaci s informační ikonou informationbluecircleicon.gif. Pro procházení dnů v kalendáři klepněte na šipku doleva nebo doprava po straně tabulky.

  Barevně odlišené tečky indikují následující:

  • Modré tečky označují normálně ukončené relace.
  • Oranžové tečky označují relace ukončené uživatelem.
  • Červené tečky označují neočekávaně ukončené relace.
 2. V případě relací, které byly ukončeny uživatelem, nebo byly ukončeny neočekávaně, část Ukončování relací obsahuje seznam událostí systému Windows (například chybové ukončení ovladače nebo chyba sítě), které byly zaprotokolovány 5 minut před ukončením aplikace. Klepnutím na šipku na záhlaví můžete rozbalit nebo sbalit data.
 3. V případě neočekávaně ukončených relací zobrazuje záložka Spolehlivost zásobník volání příslušné relace. Zásobník volání je seznam volání provedených softwarem před jeho ukončením zahrnující modul a adresu každého volání.

  Tento výběr zobrazuje, kolik relací za posledních 60 dnů mělo stejný zásobník volání. Seznam si zobrazíte klepnutím na číslo v části Relace se stejným zásobníkem. Tato data vám a vašemu prodejci VAR pomohou rozpoznat trvalé problémy, které mohou způsobovat ukončení softwaru.

 4. Na této záložce se rovněž zobrazují data událostí instalace systému Windows včetně instalace ovladačů a oprav systému Windows.

Když vytvoříte soubor zip z aplikace SOLIDWORKS Rx na záložce Zachycení problému, data ze záložky Spolehlivost se automaticky přidají do souboru zip.

Srovnávací testy hardware

Záložka Doplňkové moduly addinsiconswrx.gif v dialogovém okně SOLIDWORKS Rx obsahuje odkaz na webovou stránku www.solidworks.com/benchmarks, kde najdete podrobnosti o spouštění softwaru SOLIDWORKS a srovnávacích testech pro počítače. Informace ze srovnávacích testů výkonu SOLIDWORKS vám pomohou zjistit, zda lze na vašem počítači se softwarem SOLIDWORKS efektivně pracovat.

Pro spuštění srovnávacího testu výkonu SOLIDWORKS klepněte na záložce Doplňkové moduly addinsiconswrx.gif dialogového okna SOLIDWORKS Rx na možnost Spustit srovnávací test.