Używanie funkcji szybkiego wyszukiwania

Aby użyć szybkiego wyszukiwania:

 1. W Eksploratorze plików SOLIDWORKS PDM przejść do przechowalni lub folderu do przeszukania.
 2. Nacisnąć klawisze Ctrl + F, aby uzyskać dostęp do pola szybkiego wyszukiwania.
 3. Kliknij strzałkę listy w polu szybkiego wyszukiwania, aby określić ustawienia wyszukiwania.
 4. W polach Wyszukaj, Szukaj w i Wyszukaj zmienne w wybierz odpowiednie kategorie wyszukiwania.
  Można wybrać kilka opcji wyszukiwania.
  Szukaj Nazwa pliku/folderu Wyszukuje nazwy plików lub folderów, które pasują do wyszukiwanego ciągu.
  Zmienne zdefiniowane przez administratora Lista zmiennych zdefiniowanych przez administratora. Wyszukuje wartości wybranych zmiennych w polach karty danych.
  Wyszukaj w Bieżący folder Wyszukuje ciąg w bieżącym folderze.
  Bieżący folder i podfoldery Wyszukuje ciąg w bieżącym folderze i jego podfolderach.
  Wszystkie foldery Wyszukuje ciąg we wszystkich folderach.
  Wyszukaj zmienne w Najnowsza wersja Ogranicza wyszukiwanie do najnowszej wersji.
  Wszystkie wersje Wyszukuje ciąg we wszystkich wersjach.
  Opcje Najnowsza wersja oraz Wszystkie wersje są dostępne w oparciu o następujące ustawienia w narzędziu Administracja:
  • Czy zmienne są wybrane na listach zmiennych szybkiego wyszukiwania, czy nie.
  • Wybór opcji Zawsze pracuj z najnowszą wersją plików.
  Dopasuj szukany termin w Pojedyncza zmienna/konfiguracja Ogranicza wyszukiwanie do pojedynczej zmiennej lub konfiguracji.
  Wszystkie zmienne/konfiguracje Wyszukuje ciąg we wszystkich zmiennych i konfiguracjach.
 5. W polu szybkiego wyszukiwania wpisz ciąg lub słowa kluczowe do wyszukania, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Wyniki wyszukiwania pojawią się w tym samym oknie.
 6. Kliknij Zamknij wyszukiwanie, aby wyczyścić wyniki wyszukiwania i powrócić do listy plików.