2B'den 3B'ye Dönüştürme Örneği

Orijinal teknik resim bir parça belgesine Sketch1 olarak alınır.

Sol alt köşedeki çizim objeleri Ön görünüm haline gelir.

Sol üst Üst görünüm haline gelir.

Sağ alt Sağ görünüm haline gelir.

Sağ üst Yardımcı görünüm haline gelir.

Ön görünüm, sol altta yer alır. Üst, Sağ ve Yardımcı görünümler, Ön görünüme dik olarak katlanır.
Bir izometrik görünüm, çizimlerin oryantasyonunu görüntüler.
Yardımcı ve Üst çizimlerin sol kenarlarını hizalayın, ardından Sağ ve Yardımcı çizimleri hizalayın.
Taban unsurunu ekstrüze edin.
Diğer unsurları kesin veya ekstrüze edin. Bu örnekte, bir yuvarlak delik, bir dikdörtgen delik ve bir dikdörtgen çentik, parçayı tamamlamak için kesilir.