Yanlış Yüksek Kaliteli Görüntü

Sorun: Yüksek kalite HLR/HLV veya Tel Kafes görüntüsü yanlış (örneğin, görüntü çözünürlüğü düşük).

Görev Detaylar
Tel kafes ve yüksek kalite HLR/HLV çözünürlüğü artırın.

Tel kafes ve yüksek kalite HLR/HLV çözünürlüğü artırmak için:

  1. Seçenekler öğesine (Standart araç çubuğu) veya Araçlar > Seçenekler öğesine tıklayın.
  2. Belge Özellikleri sekmesinde, Resim Kalitesi öğesini seçin.
  3. Tel kafes ve yüksek kalite HLR/HLV çözünürlüğü kaydırıcısını Yüksek öğesine doğru sürükleyin.
  4. Tamam öğesine tıklayın.
Tüm model geometrisinin geçerli olduğunu doğrulayın.

Geçersiz geometri, yüksek kaliteli HLR/HLV tel kafesle ve görüntü düzensizliklerine ve eksik yüzlere neden olabilir.

Bir modeli doğru geometri açısından denetlemek için:

  1. Bir model belgesi etkinken, Araçlar araç çubuğunda Denetle öğesine ya da Araçlar > Hesapla > Denetle öğesine tıklayın.
  2. İletişim kutusunda, Denetle altında, doğrulamak istediğiniz obje tipini seçin.
Montaj çakışması bulunmadığından emin olun.

Arka kenar görüntüsü seçiliyken (Tel Kafes veya Arka Kenarları Göster görüntüsü) montaj çakışması olup olmadığını kontrol edin.

Çakışma denetimi yapmak için:

  1. Montaj araç çubuğunda Engelleme Algılaması öğesine ya da Araçlar > Hesapla > Engelleme Algılaması öğesine tıklayın.
  2. PropertyManager'da listelenen seçenekleri ve ayarları belirleyin.