Ürün ve Hizmetleri Yönetme

Admin Portal'da Ürünler ve Hizmetler sekmesi bulunur. Ürünleri atamak ve etkinleştirmek için Ürünler sekmesini kullanın. Üyelere, e-Öğrenme kursları ve MySolidWorks Pro gibi hizmetler atamak için Hizmetler sekmesini kullanın.

Ürünlerin aksine, hizmetleri aktaramazsınız. Bir üyeye bir hizmet atadıktan sonra hizmeti bu üyeden kaldıramazsınız.

Ağ lisansı ürünleri de dahil, makine etkinleştirme ürünleri için Ürünler öğesi isteğe bağlı olarak yönetilir. 

Aşağıdaki avantajları elde etmek için üyelerinizi adlandırmayı ve bu üyelere ürünleri atamayı tercih edebilirsiniz:
  • Üyeleriniz, kendilerine atanan seri numaralarını kurmak için Yükleme Yöneticisi'ndeki oturum açma özelliğini kullanabilir. 
  • Üyelerinize abonelik ürünleri atamanız bu üyelere, abonelik içeriklerine çevrimiçi erişim olanağı sunar.

Ancak üyelerinize isim vermeniz ve makine etkinleştirme ürünleri için bu üyelere ürün atamanız gerekmez. Makine etkinleştirme ürünlerine erişim, Admin Portal'daki atamaya bakılmaksızın lisans sunucusu veya etkinleştirme olayları tarafından korunur. Daha büyük kuruluşlarda büyük olasılıkla tüm üyeleri ve ürünlerini yönetmezsiniz.

Çevrimiçi lisanslama için Ürünler'in yönetilmesi gereklidir. Benzer şekilde isim verilen üyelere Hizmetler atanmalıdır.