Opětovná aktivace licence SolidNetWork

Opětovná aktivace se týká licence na produkty SolidNetWork poté, co organizace upgraduje na server SolidNetWork License Manager 2022. Přestože jsou instalované produkty z dřívější verze, licence počínaje verzí 2022 a budoucí verze serveru vyžadují opětovnou aktivaci jednou za rok.

Během 30 dnů před datem opětovné aktivace produkty SOLIDWORKS v síti upozorní uživatele, že licencím skončí platnost. Správci si musí být vypršení platnosti vědomi, aby licenci mohli znovu aktivovat včas.

Návod na opětovnou aktivaci licence SolidNetWork:

 1. Spusťte server SolidNetWork License Manager kliknutím na Start > Nástroje SOLIDWORKSVerze > Server SolidNetWork License Manager .
 2. Na záložce Správa serveru v poli Správa licencí klikněte na tlačítko Znovu aktivovat.
  V dialogovém okně Opětovná aktivace licencí se zobrazí následující:
  • Počet licencí na serveru
  • Verze produktu
  • Datum, kdy licenci skončí platnost
  • Datum opětovné aktivace
 3. V části Sériové číslo vyberte možnost Vše pro všechny licence, nebo pouze konkrétní čísla licencí.
 4. Klikněte na možnost Znovu aktivovat.