Aktivovat/deaktivovat váš produkt SOLIDWORKS

Aktivace produktu SOLIDWORKS vám umožňuje aktivovat, znovu aktivovat a deaktivovat nebo zobrazit licence SOLIDWORKS na tomto počítači.

Obrazovka Aktivovat/deaktivovat váš produkt SOLIDWORKS se objeví, když dojde k jedné z těchto událostí:
  • Spustili jste software SOLIDWORKS a licence pro tento počítač ještě nebyla aktivována. (Jste v režimu Aktivovat.)
  • V softwaru SOLIDWORKS jste klikli na položku > Licence > Aktivovat. (Jste v režimu Aktivovat.)
  • V softwaru SOLIDWORKS jste klikli na položku > Licence > Deaktivovat. (Jste v režimu Deaktivovat.)
  • Při spuštění softwaru SOLIDWORKS jste klikli na možnost Znovu aktivovat nyní v reakci na výzvu Aktivace produktu.

Abyste mohli spustit produkty SOLIDWORKS na jednotlivém počítači, musíte pro tento počítač aktivovat licenci.

Pokud deaktivujete počítač nebo přesunete software SOLIDWORKS z jednoho počítače do druhého, musíte deaktivovat licenci na serveru licenčních klíčů v softwaru Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Poté znovu aktivujte licenci v jiném počítači.

Podrobnosti ohledně aktivace, deaktivace a opětovné aktivace licencí SOLIDWORKS najdete v části Průvodce instalací a správou SOLIDWORKS.

Aktivovat/Deaktivovat

Kliknutím na položku seznamu Produkt vyberte produkt SOLIDWORKS, u něhož chcete aktivovat nebo deaktivovat licenci. Zadejte, zda má aktivace proběhnout automaticky přes internet nebo ručně prostřednictvím e-mailu.
Pokud aktivujete licenci SolidNetWork, objeví se sériové číslo SolidNetWork místo seznamu Produkt.

Opětovná aktivace

Počínaje produkty SOLIDWORKS 2022 platí, že pokud máte doživotní licence pro komerční nebo vzdělávací účely, musíte je jednou za rok znovu aktivovat. Doživotní licenci nikdy neskončí platnost, ale je nutné ji znovu aktivovat. Nástroj Aktivace produktu SOLIDWORKS vás vyzve k opětovné aktivaci ještě před datem požadované opětovné aktivace.

Kontaktní informace

Zadejte e-mailovou adresu, kterou může software SOLIDWORKS použít pro aktivaci licence.

Pokud zadáváte ruční aktivaci e-mailem, software SOLIDWORKS odpoví e-mailem obsahujícím soubor s licenčním klíčem na tuto adresu.