Vizualizace diskrétních vlastností

Na záložce Vizualizace sestavy můžete použít spektrum, které přechází z jedné barvy do druhé, a napomáhá tak vizualizovat vlastnost s diskrétní hodnotou, jako je Dodavatel nebo Stav.

Pokud chcete vizualizovat sestavu:

 1. Na záložce Vizualizace sestavy kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte součásti podle diskrétní vlastnosti.
 2. Zapněte barevné spektrum.
 3. Pravým tlačítkem klepněte na jeden z barevných posuvníků a poté klepněte na Seskupit stejné.
  Původní posuvníky jsou nahrazeny párem stejně barevných posuvníků pro každou diskrétní hodnotu. V přechodu z jedné diskrétní hodnoty na druhou se posuvníky překrývají, aby se barva změnila skokem spíše než graduálně.

  Chcete-li změnit barvy, klepněte pravým tlačítkem na každý posuvník a vyberte Změnit barvu.

Příklad: Vizualizace diskrétních vlastností

V tomto příkladě zabarvíte součásti založené na Vyrobit nebo koupit. Každá součást má hodnotu buď M nebo B.

Pokud chcete vizualizovat sestavu:

 1. Na záložce Vizualizace sestavy klepnutím na záhlaví sloupce seřaďte součásti podle vlastnosti Vyrobit nebo koupit.
 2. Na levé straně panelu klepnutím na svislý pruh zapněte barevné spektrum.

  Svislý pruh zobrazí spektrum barev od červené po modrou. Na grafické ploše se každá součást v panelu Vizualizace sestavy změní na přiřazenou barvu.

  V tomto případě splývání barev použitých v grafické ploše nepředstavuje přesně skutečnost, že jsou možné pouze dvě diskrétní hodnoty.

 3. Pravým tlačítkem klepněte na jeden z barevných posuvníků a poté klepněte na Seskupit stejné.
  Přidají se dva nové posuvníky (červený a modrý) tak, aby u každé diskrétní hodnoty byl pár posuvníků stejné barvy. V grafické ploše jsou všechny díly B červené a všechny díly M modré.
  Chcete-li změnit barvy, klepněte pravým tlačítkem na každý posuvník a vyberte Změnit barvu.
  Výchozí barvy můžete změnit příkazem Seskupit stejné. Klepněte na položky Nástroje, > Možnosti, > Možnosti systému, > Barvy . V nabídce Nastavení barevného schéma vyberte možnost Vizualizace sestavy číslo a klepněte na možnost Upravit.
 4. Uložte sestavu, aby se uložily nastavení vizualizace sestavy.