Aktivovat/deaktivovat váš produkt SOLIDWORKS

Pomocí Průvodce aktivací produktu SOLIDWORKS můžete aktivovat, znovu aktivovat, deaktivovat nebo zobrazit licence SOLIDWORKS pro váš počítač.

Stránka Aktivovat/deaktivovat váš produkt SOLIDWORKS se objeví, když dojde k jedné z těchto událostí:
  • Spustíte software SOLIDWORKS, ale licence pro tento počítač ještě nebyla aktivována.
  • V softwaru SOLIDWORKS kliknete na možnost > Licence > Aktivovat.
  • V softwaru SOLIDWORKS kliknete na možnost > Licence > Deaktivovat .
  • Při spuštění softwaru SOLIDWORKS kliknete na možnost Znovu aktivovat nyní v reakci na výzvu Aktivace produktu.
  • Na serveru SolidNetWork License Manager v části Informace o licenci kliknete na možnost Změnit > Aktivovat/znovu aktivovat licence produktu.

Abyste mohli spustit produkty SOLIDWORKS na jednotlivém počítači, musíte pro tento počítač aktivovat licenci.

Pokud deaktivujete počítač nebo přesunete software SOLIDWORKS z jednoho počítače do druhého, musíte deaktivovat licenci na serveru licenčních klíčů v softwaru Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Poté znovu aktivujte licenci v jiném počítači.

Podrobné informace o aktivaci, deaktivaci a opětovné aktivaci jednotlivých licencí SOLIDWORKS se nacházejí v části Správa jednotlivých součástí. Ohledně licencování SolidNetWork viz Správa licencí za použití SolidNetWork License Manager.

Sériová čísla

Pokud spravujete licence pomocí nástroje SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager, můžete přidat sériová čísla z dialogového okna Aktivovat/deaktivovat váš produkt SOLIDWORKS kliknutím na možnost Přidat. Do dialogového okna Přidat sériové číslo můžete zadat nebo zkopírovat a vložit více položek. Položky oddělujte čárkami, středníky nebo stisknutím klávesy Tab. K oddělení sériových čísel nepoužívejte mezery.

Kliknutím na možnost Odebrat můžete také odebrat sériová čísla, která nebyla aktivována nebo vypršela jejich platnost.

Viz Přidání sériových čísel a aktivace licencí SolidNetWork.

.

Aktivovat/Deaktivovat

Volbou položky seznamu Produkt vyberte produkt SOLIDWORKS, u něhož chcete aktivovat nebo deaktivovat licenci. Zadejte, zda má aktivace proběhnout automaticky přes internet nebo ručně prostřednictvím e-mailu.
Pokud aktivujete licenci SolidNetWork, objeví se sériové číslo SolidNetWork místo seznamu Produkt.

Opětovná aktivace

Počínaje produkty SOLIDWORKS 2022 platí, že pokud máte doživotní licence pro komerční nebo vzdělávací účely, musíte je jednou za rok znovu aktivovat. Doživotní licenci nikdy neskončí platnost, ale je nutné ji znovu aktivovat. Nástroj Aktivace produktu SOLIDWORKS vás vyzve k opětovné aktivaci ještě před datem požadované opětovné aktivace.

Postup opětovné aktivace licence:
  • Máte-li pro svůj počítač samostatnou licenci, klikněte v rámci výzvy Aktivace produktu SOLIDWORKS na možnost Znovu aktivovat nyní. Pokud nechcete licenci aktivovat znovu ihned, klikněte na možnost Připomenout později.
  • Pokud používáte licencování SolidNetWork, klikněte v serveru SolidNetWork License Manager na kartě Správa serveru na možnost Znovu aktivovat. V dialogovém okně Znovu aktivovat licence můžete pomocí rozevíracího seznamu sériových čísel filtrovat licence, jejichž platnost vyprší.

Kontaktní informace

Zadejte e-mailovou adresu, kterou může software SOLIDWORKS použít pro aktivaci licence.

Pokud zadáváte ruční aktivaci e-mailem, software SOLIDWORKS odešle e-mail s odpovědí obsahující licenční klíč na kontaktní adresu nebo na jiný e-mail, který inicioval požadavek.