İçindekiler'i Gizle

Glossary

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

A

açık profil

Açık kontur olarak da adlanır, uç noktaları açık olan çizim veya çizim objesidir. Örneğin, U şeklindeki profil açıktır.

Akıllı Bağlantı Elemanları

SolidWorks Toolbox bağlantı elemanları kitaplığını kullanarak bir montaja otomatik olarak bağlantı elemanları (cıvata ve vidalar) ekler.

al

Başka CAD yazılım uygulamalarından belgeleri bir SolidWorks belgesinde açın.

alan tarama

Seçili yüze veya teknik resimdeki kapalı bir çizime uygulanan çapraz çizgi deseni veya dolgu. Bkz. çapraz çizgi deseni.

alt montaj

Daha büyük bir montajın parçası olan montaj belgesi. Örneğin, bir arabanın direksiyon mekanizması arabanın alt montajıdır.

alt öğe

Daha önce oluşturulan unsurla ilişkili olan bağımlı unsur. Örneğin, bir deliğin kenarındaki pah üst öğe deliğinin alt öğesidir.

alternatif konum görünümü

Bir veya birkaç görünümün, orijinal görünümdeki hayalet çizgilerin üzerine oturtulduğu teknik resim görünümü. Alternatif konum görünümleri genellikle bir montajın hareket aralığını göstermek için kullanılır.

aşağıdan yukarı tasarım

Parçalar oluşturabileceğiniz ve sonra onları bir montaja ekleyebileceğiniz montaj modelleme tekniği. Bkz. yukarıdan aşağıya tasarım.

aşırı tanımlı

Ölçümlendirmeler veya ilişkiler çatıştığında veya gereksiz olduğunda çizim aşırı tanımlı olur.

aynalama

(1) Aynalama unsuru, seçili unsurun bir kopyasıdır ve düzlem veya düzlemsel yüz üzerine aynalanır. (2) Aynalama çizim objesi seçili çizim objesinin kopyasıdır ve merkez çizgisi etrafında aynalanır. Orijinal unsur veya çizim değiştirilirse, aynalanan kopya da değişikliği yansıtmak için güncellenir.

ayrılmış teknik resim

İlgili modelleri belleğe yüklemeden teknik resmi açmaya ve üzerinde çalışmanıza olanak tanıyan teknik resim formatı. Modeller, gerekli olduklarında yüklenir.

ayrım çizgisi

Çizilmiş eğriyi seçili model yüzüne yansıtarak, her biri ayrı ayrı seçilebilecek şekilde yüzleri birçok yüze ayırır. Ayrım çizgisi draft unsurları, yüz katıştırma radyusları oluşturmak ve kalıpları kesme amacıyla yüzeyleri yansıtmak için kullanılabilir.

ayrım hattı

Büküme izin vermek için bir kenardaki malzemeyi kaldıran sac levha unsuru.

B

bağlam dışı unsur

Açık olmayan başka bir bileşenin geometrisine dış referansa sahip bir unsur. Bkz. unsur.

bağlam içi unsur

Başka bir bileşenin geometrisine dış referansı olan bir unsur; referans verilen model veya unsurun geometrisi değiştirilirse bağlam içi unsur otomatik olarak değiştirilir.

bağlantı elemanları

bağlantılı ölçümlendirmeler

balon

Montajdaki parçaları, genellikle öğe numarası ve miktar ekleyerek etiketler. Teknik resimlerde, öğe numaraları malzeme listesindeki satırlarla ilişkilendirilir. Bkz. yığılmış balon.

basamak

(1) Çizili çizgiden iki büküm oluşturarak parçaya malzeme ekleyen sac levha unsuru. (2) Çizimlere basamaklar ekleyen çizim aracı.

belge

Parça, montaj veya teknik resim içeren bir dosya.

bileşen

Montaj içindeki herhangi bir parça veya alt montaj

blok

Yalnızca teknik resimler için kullanıcı tanımlı detaylandırma. Bir blok metin, çizim objeleri (noktalar hariç) ve alan tarama içerebilir ve örneğin, özel bilgi veya şirket logosu olarak daha sonra kullanılmak üzere bir dosyaya kaydedilebilir.

boşluk

Bkz. kalıp.

bölgesel kesit

Kapalı bir profilden bir malzeme, genellikle bir spline kaldırarak teknik resmin iç detaylarını gösteren teknik resim görünümü.

büküm

Sac levha parçasında bir unsur. Radyuslanan köşeden, silindirik yüzden veya konik yüzden oluşturulan büküm yuvarlak bükümdür; çizilmiş düz çizgilerden oluşturulan büküm keskin bükümdür.

C

ConfigurationManager

SolidWorks penceresinin sol tarafındaki ConfigurationManager, parçaların ve montajların birden çok konfigürasyonunu oluşturmak, seçmek ve görüntülemek için bir araçtır.

çalışma sayfası

çalışma sayfası formatı

Sayfa boyutu ve oryantasyonunu, standart metni, sınırları, başlık bloklarını, vs. içerir. Çalışma sayfası formatları daha sonra kullanım için özelleştirilebilir ve kaydedilebilir. Teknik resim belgesinin her sayfası farklı bir formatta olabilir.

çapraz çizgi deseni

Kesit görünümleri ve bölgesel kesitler gibi teknik resim görünümlerine uygulanan bir çoğaltma (veya dolgu).

Çarpışma Algılama

Bileşenler hareket ettirildikte veya döndürüldükte bileşenler arasındaki çarpışmayı algılayan montaj işlevi. Bir bileşen herhangi bir obje veya başka bir bileşenle çakıştığında, çarpışma gerçekleşir.

çekirdek

Bir çoğaltmanın tabanı olan çizim veya obje (unsur, yüz veya gövde). Çekirdeği düzenlerseniz, çoğaltmadaki diğer objeler güncellenir.

çevresel flanş

Birden çok kenar flanşını birleştiren ve köşeyi şevlendiren sac levha unsuru.

çıkarımlar

Sistem, sürüklenen objelerle (çizilmiş objeler, detaylandırmalar ve bileşenler) diğer objeler ve geometriler arasında otomatik olarak ilişkiler oluşturur (gösterir). Bu, objeleri birbirine göre konumlandırırken yararlıdır.

çıpa noktası

(1) Not, blok veya başka bir detaylandırmaya iliştirilen liderin ucu. Bkz. iliştirme noktası. (2) Çalışma sayfası formatları malzeme listesi, delik tablosu, revizyon tablosu ve kaynaklı montaj kesim listesi için çıpa noktaları içerir.

çizgi

İki uç noktasına sahip düz çizgi objesi. Kenar, düzlem eksen veya çizim eğrisi gibi bir dış objenin çizime yansıtılmasıyla bir çizgi oluşturulabilir.

çizim

Taban veya yükseklik gibi bir unsurun temelini oluşturan bir düzlem veya yüzdeki çizgi ve diğer 2B nesnelerin koleksiyonu. 3B çizim düzlemsel değil ve örneğin, bir süpürme veya loftu yönetmek için kullanılabilir.

çoğaltma

Bir çoğaltma, doğrusal, dairesel veya çizime bağlı olabilecek bir dizideki seçili çizim objelerini, unsurları veya bileşenleri tekrarlar. Çekirdek obje değiştirilirse, çoğaltmadaki diğer örnekler de güncellenir.

çok gövdeli parça

Aynı parça belgesinde ayrı katı gövdelerine sahip bir parça. Montajdaki bileşenlerin aksine, çok gövdeli parçalar dinamik değil.

çözümlenmiş

Bir montaj veya teknik resim belgesinde, montaj bileşeninin belleğe tam yüklendiği durumu. Bileşenin tüm model verileri kullanılabilir, böylece objeleri seçilebilir, referanslandırılabilir, düzenlenebilir, montaj ilişkilerinde kullanılabilir, vs. Bkz. hafif.

D

daralt

Patlatın karşıtı. Daralt işlemi, patlatılan montajın parçalarını normal konumlarına geri getirir.

Defeature

değiştir

Bir montajdaki bir veya birkaç açık bileşen örneğini başka bir bileşenle değiştirir.

delgi ilişkisi

Bir eksen, kenar, çizgi veya spline'nın çizim düzlemini deldiği konumla çakışık bir çizim noktası oluşturur.

delik tablosu

Bir teknik resim görünümündeki belirtilen deliklerin boyu ve konumunu (belirtilen orijin datumundan) listeleyen tablo.

denklem

Ölçümlendirme adlarını değişkenler olarak kullanarak çizim ölçümlendirmeleri arasında veya unsur parametreleri arasında matematiksel bir ilişki oluşturur, örneğini ekstrüze edilmiş bir unsurun derinliği veya bir çoğaltmadaki örnek sayısı.

Detay Görünümü

Daha geniş görünümün bir kısmı, genellikle orijinal görünümden daha geniş ölçeklidir.

detaylandırma

Bir parça, montaj veya teknik resme özel tasarım amacı ekleyen bir metin notu veya sembolü. Belirli detaylandırma tiplerine not, delik bilgisi, yüzey cilası sembolü, datum unsuru sembolü, datum hedefi, geometrik tolerans sembolü, kaynak sembolü, balon ve yığılmış balon dahildir. Yalnızca teknik resimlere uygulanan detaylandırmalara merkez işareti, detaylandırma merkez çizgisi, alan tarama ve blok dahildir.

devamlılık

Devamlılık, eğriler için C0, C1, vs. gibi seviyelerle, yüzeyler ve yüzler için G0, G1, vs. gibi seviyelerle tanımlanır. Kesişen eğriler C0 devamlılığına veya temas devamlılığına sahiptirler. Teğet olan eğriler C1 devamlılığına veya teğet devamlılığına sahiptirler. C2 devamlılığında buluşan, eğrilik yarıçapının değişme oranı aynı olan eğriler sürekli eğri olarak da tanımlanır. Yüz karıştırma radyusları oluştururken sürekli eğriliği kullanabilirsiniz. Kenar teğetine sahip bir loft, G1 seviye örneğidir.

dikiş

Parçanın kenarında geriye katlanan sac levha unsuru. Dikiş açılabilir, kapatılabilir, ikiye katlanabilir veya lehimlenebilir.

DimXpertManager

SolidWorks penceresinin sol tarafında yerleşir ve DimXpert ile parçalar için oluşturulan ölçümlendirmeleri ve toleransları yönetme aracıdır.

Dinamik Boşluk Payı

Bileşenler hareket ettirildikte veya döndürüldükte bileşenler arasındaki boşluk payını algılayan montaj işlevi. Boşluk payı, bileşendeki herhangi bir obje ile başka bir bileşendeki herhangi bir obje arasındaki minimum uzaklıktır.

DisplayManager

DisplayManager, geçerli modele uygulanmış görünüşleri, yapıştırmaları, ışıkları, sahneleri ve kameraları listeler. DisplayManager'da, uygulanmış içeriği görüntüleyebilir ve öğe ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. PhotoView 360 eklendiğinde, DisplayManager, PhotoView 360 seçeneklerine de erişim sağlar.

dolgu.

Katı alan taraması veya çapraz çizgi deseni. Dolgu, yüzeylerdeki yamalara da uygulanır.

döndür

Çizilmiş bir veya birkaç profili merkez çizgisi etrafında döndürerek bir taban veya yükseklik, döndürülen kesim veya döndürülen yüzey oluşturan unsur.

draft

Genelde kalıplara veya dökmelere uygulanan sivrilik derecesi veya yüz açısı.

düzlem

Düz yardımcı geometri. Düzlemler, 2B çizim, modelin kesin görünümü, draft unsurunda nötr düzlem ve diğerleri için kullanılabilir.

düzlemsel

Bir düzlem üzerinde bulunan objeler. Örneğin, daire düzlemseldir, helis değildir.

E

eğrilik

Eğrilik, eğri yarıçapının tersine eşittir. Eğrilik, yerel yarıçapa (genelde yüzeyin) bağlı olarak farklı renklerde görüntülenebilir.

eksen

Model geometrisi, unsurlar veya çoğaltmalar oluşturmak için kullanılabilecek düz çizgi. İki düzlemin kesişmesini kullanmak da dahil olmak üzere, bir eksen birkaç farklı yöntemle oluşturulabilir. Bkz. geçici eksen, referans geometri.

eksik tanımlı

Objelerin taşınmasını veya boyutunun değiştirilmesini engellemek için yeterli ölçümlendirme ve ilişki bulunmadığında çizim eksik tanımlıdır. Bkz. serbestlik dereceleri.

ekstrüzyon

Parçaya malzeme eklemek (taban veya yükseklikte) veya parçadan malzeme kaldırmak (kesim veya delikte) için çizimi doğrusal olarak yansıtan bir unsur.

emilmemiş

FeatureManager tasarım ağacındaki bir unsurda bulunmayan bir çizim veya detaylandırma. Emilmemiş çizimin örneği bir montajdaki yerleşim çizimidir. Bkz. emilmiş.

emilmiş

FeatureManager tasarım ağacında başka bir öğede (genellikle bir unsur) bulunan bir unsur, çizim veya detaylandırma. Taban süpürdeki profil çizimi veya profil yolu veya bir delikteki kozmetik diş açma detaylandırması buna örnektir.

engelleme algılaması

Montajda seçili bileşenler arasındaki çakışmayı görüntüleyen araç.

eş parametreli eğriler

Sabit UV yönlerini izleyen eğriler.

F

FeatureManager tasarım ağacı

SolidWorks penceresinin sol tarafındaki FeatureManager tasarım ağacı etkin parça, montaj veya teknik çizimin bir taslak görünümünü sunar.

Fiziksel Dinamikler

Montaj bileşenlerinin hareketini gerçekçi bir şekilde görüntüleyen montaj aracı. Bir bileşeni sürüklediğinizde, bileşen dokunduğu diğer bileşenlere bir güç uygular. Bileşenler yalnızca kendi serbestlik derecelerinde hareket ederler.

form verme aracı

Panjurlar, mızraklar, flanşlar ve federler gibi form unsurları oluşturmak için sac levhayı büken, esneten veya biçimlendiren dökümler.

G

geçici eksen

Bir modeldeki her konik veya silindirik yüz için kesin olarak oluşturulan eksen.

geometrik tolerans

Bir unsurun geometrik özelliklerini ve ölçümlendirme gereksinimlerini belirten bir dizi standart sembol.

gerçek ölçümlendirme

Objeleri bir izometrik görünümde ölçümlendirirseniz, gerçek ölçümlendirme size doğru model değerlerini verir. Bkz. yansıtılan ölçümlendirme.

geri al

Geri alma çubuğunun altındaki tüm öğeleri bastırır.

global değişken

Denklemlerde, özel özelliklerde ve benzeri işlemlerde kullanmak için tanımladığınız bir değişken.

gölgeli

Modeli renkli katı olarak görüntüler. Bkz. HLR, HLV ve telkafes.

göreceli görünüm

Göreceli (veya modele göre) teknik resim görünümü, bir parça veya montajdaki düzlemsel yüzeylere göre oluşturulur.

Görev Panosu

SolidWorks penceresinin sağ tarafında yer alır ve SolidWorks Kaynakları, Tasarım Kitaplığı ve Dosya Gezgini'ni içerir.

görünüm bilgileri

Yüz, unsur, gövde ve parçanın renklerini ve kaplamalarını seçili obje altında görüntüleyen bilgilerdir ve renkleri ve kaplamalarını düzenlemek için kısayoldur.

görünüm pencereleri

Modellerin görünümlerini gösteren pencereler. Bir, iki veya dört görünüm penceresi belirtebilirsiniz. Ortogonal görünümlere sahip görünüm pencereleri ilişkilendirilebilir, bu da oryantasyonu ve döndürmeyi ilişkilendirir.

grafik alanı

SolidWorks penceresinde parça, montaj veya teknik resmin göründüğü alan.

H

hafif

Belleğe yalnızca kendi modelinin alt kümesinin yüklendiği montaj veya teknik resimdeki parça. Kalan model verileri, ihtiyaç duyulmasına göre yüklenir. Bu, büyük ve karmaşık montajların performansını artırır. Bkz. çözümlenmiş.

Hareket Etütleri

Hareket Etütleri, hareket ve görsel özelliklerin montaj modeller kullanımıyla grafik simülasyonudur. Konfigürasyona benzeyen Hareket Etütleri, orijinal montaj modelini veya onun özelliklerini değiştirmez. Eklediğiniz simülasyon elemanlarına bağlı olarak değişen modeli görüntüler.

helis

Açı, devirler veya yükseklik ile tanımlanan eğri. Helis, örneğin, bir cıvatadaki süpürme unsuru kesme dişi için bir yol olarak kullanılabilir.

hizala

Detaylandırmaları ve ölçümlendirmeleri (sol, sağ, üst, alt, vs.) sıralamaya yardım eden araçlar. Bir montajdaki parçaları hizalamak için, bkz. montaj ilişkisi.

HLR

(arka kenarlar gizli) Geçerli görünüm açısında görünmeyen tüm model kenarlarının görüntüden kaldırıldığı bir görünüm modu.

HLV

(arka kenarları göster) Geçerli görünüm açısında görünmeyen tüm model kenarlarının gri veya tireli gösterildiği bir görünüm modu.

I

Instant3D

Sürükleme tutamaçlarını ve cetvelleri kullanarak model geometrisini hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve değiştirmenize olanak tanıyan işlev.

Izgara Sistemleri

Izgara Sistemlerini, yapısal elemanların yerleşimine kılavuzluk yapmak, ekipmanların yerini bulmak veya genel tasarımın görsel bir referansını sunmak için kullanabilirsiniz.

ilişki

Çizim objeleri ya da çizim objesi ile bir düzlem, eksen, kenar veya tepe noktası arasındaki geometrik kısıtlama. İlişkiler otomatik olarak veya manüel olarak eklenebilir.

iliştirme noktası

Modele (örneğin, kenara, tepe noktasına veya yüze) veya teknik resim çalışma sayfasına iliştirilen liderin ucu. Bkz. çıpa noktası.

ince unsur

Sabit duvar kalınlığına sahip ekstrüze veya döndürülmüş unsur. Sac levha parçaları genelde ince unsurlardan oluşturulur.

J

K

kabuk

Bir parçayı oyarak, seçili yüzleri açık ve kalan yüzlerde ince duvar bırakan bir unsur. Oyuk parça, açılmak üzere hiçbir yüz seçilmediğinde oluşturulur.

kalıp

Erimiş plastik veya diğer malzemeyi istenen parçanın şeklini vermek için kullanılan bir dizi üretim aracı. Kalıplanacak parçanın türetilmiş parçaları olan boşluk ve maça blokları ile sonuçlanan bir dizi entegre araçlar kullanarak kalıbı tasarlarsınız.

kapalı profil

Kapalı kontur olarak da adlanan kapalı profil, açık uç noktaları olmayan bir çizim veya çizim objesidir; örneğini, bir daire veya çokgen.

karışım

Bkz. radyus.

katı süpürme

Modelden 3B modeli kesip çıkarmak için yol boyunca araç gövdesini hareket ettirerek oluşturulan kes süpür unsuru. Bkz. kes.

katman

Teknik resimdeki katman ölçümlendirmeler, detaylandırmalar, geometri ve bileşenler içerebilir. Teknik resmi basitleştirmek için katmanların görünürlüğünü tek tek değiştirebilir veya bir katmandaki tüm objelere özellikler atayabilirsiniz.

kaynaklı montaj

Yapısal elemanlara sahip çok gövdeli bir parça.

kaynaklı montaj kesim listesi

Kaynaklı montajdaki gövdelerin açıklamalar ve uzunluklarla birlikte tablolaştırılmış sürümü.

kenar

Unsurun tek dış sınırı.

kenar flanşı

Büküm ve kayışı bir işlemle birleştiren sac levha unsuru.

kes

Ekstrüzyon, döndür, loft, süpür, kalınlaştır, boşluk, vs. gibi eylemlerle malzemeyi bir parçadan kaldıran özellik.

kesişim dışı kontur

Profil olarak da adlanır, objelerin birbiri ile kesişmediği bir çizimdir. Örneğin, bir dikdörtgen kesişmeyen bir konturken, artı işareti kendi ile kesişir.

kesit

Süpürmelerdeki profil için başka bir terim.

kesit çizgisi

Kesit görünümü oluşturmak için bir teknik görünümde çizilen bir çizgi veya merkez çizgisi.

kesit görünümü

Kesit görünümü (veya kesit kesimi) (1) düzlemin kestiği parça veya montaj görünümü veya (2) kesit çizgisi ile başka bir teknik resim görünümünün kesilmesiyle oluşturulan bir teknik resim görünümüdür.

kesit kapsamı.

Montaj teknik resim kesit görünümü oluştururken, kesilmemesi gereken bileşenleri belirtir.

kılavuz eğri

Süpürmeyi veya loftu yönetmek için kullanılan 2B veya 3B eğri.

kısıtlama

Bkz. ilişki.

kitaplık unsuru

Bir defa oluşturulan ve daha sonra kullanılmak üzere kaydedilen, sık kullanılan bir unsur veya unsurlar kombinasyonu.

konfigürasyon

Bir belgedeki parça veya montajın varyasyonu. Varyasyonlar farklı ölçümlendirmeleri, unsurları ve özellikleri içerebilir. Örneğin, cıvata gibi tek bir parça, çapı ve uzunluğu değişen farklı konfigürasyonlar içerebilir. Bkz. tasarım tablosu.

koordinat sistemi

Unsurlara, parçalara ve montajlara Kartezyen koordinatları atamak için kullanılan düzlemler sistemi. Parça ve montaj belgeleri varsayılan koordinat sistemlerini içerir; diğer koordinat sistemleri referans geometri ile tanımlanabilir. Koordinat sistemleri ölçüm araçları ile ve belgeleri diğer dosya formatlarına vermek için kullanılabilir.

kozmetik diş açma

Dişleri temsil eden detaylandırma.

kütlesel özellikler

Parça veya montajın hacim, yüzey alanı, merkez noktası, vs. gibi özelliklerini değerlendiren araç.

L

lider

Detaylandırmadan (not, ölçümlendirme, vs.) referans verilen unsura doğru katı bir çizgi.

loft

Profiller arasındaki geçişle oluşturulan taban, yükseklik, kesim veya yüzey unsuru.

loft ile bükme

İki açık profil çiziminden rulo formu veya geçici şekil oluşturan sac levha unsuru. Loft ile bükümler genelde huniler veya oluklar oluşturur.

M

malzeme listesi

Montajda kullanılan parçaların kaydını tutmak için teknik resme eklenen bir tablo.

Malzeme Listesi

Bkz. malzeme listesi.

merkez çizgisi

Bir çizim veya teknik resimde simetri eksenini hayalet yazı tipi ile işaretleyen bir merkez çizgisi.

merkez işareti

Daire veya yayın merkezini işaretleyen bir çapraz.

model

Parça veya montaj belgesindeki 3B katı geometri. Parça veya montaj belgesi birden fazla konfigürasyon içerirse, her konfigürasyon ayrı bir modeldir.

model görünümü

Parça veya montajın teknik resim görünümü.

model öğesi

Teknik resimleri detaylandırmada kullanılabilecek unsur geometrisi özelliği veya ölçümlendirmesi.

model ölçümlendirmesi

Bir 3B modeldeki bazı objeleri tanımlayan parça veya montaj belgesindeki çizim veya unsurda belirtilen ölçümlendirme.

montaj

Parça, unsur ve diğer montajların (alt montajlar) ilişkilendirildiği bir belge. Parçalar ve alt montajlar, montajdan ayrı olarak belgelerde mevcuttur. Örneğin, bir montajda, piston bir bağlantı çubuğu veya silindiri gibi başka parçalarla ilişkilendirilebilir. Bu yeni montaj daha sonra bir motorun montajında alt montajlar olarak kullanılabilir. SolidWorks montaj dosyası adının uzantısı .SLDASM'dir. Bkz. alt montaj, .

Montaj ilişkileri klasörü

Birlikte çözümlenen montaj ilişkileri koleksiyonu. Montaj ilişkilerinin Montaj İlişkileri klasöründe görünme sırası önemli değil.

montaj ilişkisi

Montajdaki parçalar arasındaki, çakışık, dik, teğet, vs. gibi geometrik ilişki. Bkz. SmartMates.

montaj ilişkisi referansı

Otomatik montaj ilişkisi kurmada kullanılmak üzere bir bileşenin bir veya daha fazla objesini belirler. Bir montaj ilişkisi referansına sahip bir bileşeni bir montajın içine sürüklediğinizde, yazılım, aynı montaj ilişkisi referans adından ve montaj ilişkisi tipinden olan diğer kombinasyonları bulmaya çalışır.

N

nokta

Çizimdeki tek bir konum veya dış objenin (orijin, tepe noktası, eksen veya dış çizimdeki bir nokta) tek konumunda çizim üzerine yansıtma. Bkz. tepe noktası.

O

OLE nesnesi

(Nesne Bağlama ve Gömme) Windows dosya formatı. SolidWorks belgelerine OLE nesneleri katıştırabilirsiniz.

ordinat ölçümlendirmeleri

Bir teknik resim veya çizimde sıfır noktasından ölçülen ölçümlendirmeler zinciri.

orijin

Model orijini üç gri ok olarak görünür ve modelin (0,0,0) koordinatını temsil eder. Bir çizim etkin olduğunda, çizim orijini kırmızı renkte görüntülenir ve çizimin (0,0,0) koordinatını temsil eder. Ölçümlendirmeler ve ilişkiler model orijinine eklenebilir, ancak çizim orijinine eklenemez.

orijinal format

DXF ve DWG dosyaları, SolidWorks teknik resim çalışma sayfalarında görüntülenirken (salt görünür) orijinal formatlarında kalırlar (SolidWorks formatına dönüştürülmezler).

oyuk

Bkz. kabuk.

ölçümlendirme çizgisi

Doğrusal ölçümlendirme çizgisi ölçümlendirme metni ile uzatma çizgilerine referansta bulunarak, objenin ölçümlendirildiğini gösterir. Açısal ölçümlendirme çizgisi ölçümlendirme metni ile doğrudan ölçülen nesneye referansta bulunur.

önceden belirlenmiş görünüm

Model eklenmeden önce görünüm konumu, oryantasyon, vs. gibi parametrelerin belirtilebileceği teknik resim görünümü. Önceden belirlenmiş görünümlere sahip teknik resim belgelerini şablonlar olarak kaydedebilirsiniz.

ör

İki veya daha fazla yüzü veya yüzeyi birleştiren araç. Yüzeylerin kenarları bitişik olmalı ve üst üste binmemelidir, ancak asla düzlemsel olamaz. Örme işleminin ardından yüz ve yüzeyin görünümünde bir fark görülmez.

örnek

Bir defadan daha fazla görünen çoğaltma öğesi veya montaj bileşeni. Bloklar, blok tanımlarının örnekleri olarak teknik resimlere eklenir.

P

pah

Seçili kenar veya tepe noktasına şev verir. Pahları hem çizimlere hem de unsurlara uygulayabilirsiniz.

parametre

Bir çizim veya unsuru (genellikle bir ölçümlendirmeyi) tanımlamak için kullanılan değer.

parça

Unsurlardan oluşan tek bir 3B nesne. Parça, montajda bir bileşen olabilir ve bir teknik resimde 2B olarak temsil edilebilir. Cıvata, pim, levha, vs. parça örnekleridir. SolidWorks parça dosyası adının uzantısı .SLDPRT'dir. Bkz. çok gövdeli parça.

Parçalar için DimXpert

ASME Y.14.41-2003 standardının gereksinimlerine göre parçalara ölçümlendirmeler ve toleranslar uygulayan bir dizi araçlar.

pasifleştir

Bir objeyi görünümden ve bulunduğu tüm hesaplamalardan çıkarır. Unsurları, montaj bileşenlerini, vs. bastırabilirsiniz. Bir objeyi bastırma onu silmez; objeyi geri getirmek için onu bastırılmamış yapabilirsiniz.

patlatma görünümü

Genelde mekanizmanın nasıl montajlanacağını göstermek için, montajı, bileşenleri birbirinden ayrı olarak gösterir.

paylaşılan değerler

Bunlar, bağlantılı ölçümlendirmeler de adlandırılır ve iki veya daha çok ölçümlendirmenin değerini eşit olacak şekilde ayarlamak için atadığınız adlandırılmış değişkenlerdir.

profil

Bir unsur (loft gibi) veya teknik resim görünümü (detay görünümü gibi) oluşturmak için kullanılan çizim objesi. Profil açık (örneğin, U şekli veya açık spline) veya kapalı (örneğin, daire veya kapalı spline) olabilir.

PropertyManager'da ayarlayın

SolidWorks penceresinin sol tarafında yerleşir ve çizim objelerinin ve birçok unsurun dinamik olarak düzenlenmesi için kullanılır.

R

radyus

Bir çizgideki köşe veya kenarın iç yuvarlağı veya bir yüzey veya katıdaki kenar.

radyus köşesi

Üç radyuslu kenarın bir tepe noktasında buluştuğu köşe.

RealView

Gerçek zamanlı gelişmiş gölgelendirme desteği sağlayan donanım (grafik kartı); işleme modele uygulanır ve siz bir parçayı hareket ettirdikçe veya döndürdükçe korunur.

referans geometri

Düzlemler, eksenler, koordinat sistemleri ve 3B eğriler içerir. Referans geometri loftlar, süpürmeler, draftlar, pahlar ve çoğaltmalar gibi unsurları oluşturmada yardımcı olması için kullanılır. Bkz. yardımcı geometri.

referans ölçümlendirmesi

Bir teknik resimde öğenin ölçümlendirmesini gösteren ölçümlendirmedir, ancak modeli süremez ve onun değeri değiştirilemez. Model ölçümlendirmeleri değiştirildikte, referans ölçümlendirmeleri güncellenir.

referans verilen belge

Başka bir belgenin, genellikle montajla ilişkili parça belgelerinin veya parça ya da montaj belgeleri ile ilişkili teknik resim belgelerinin referansta bulunduğu herhangi bir belge.

revizyon tablosu

Teknik resim revizyonlarının listelendiği bir tablo.

S

sabitleme noktası

Bir detaylandırma üzerinde, tireli kırmızı bir kare ile gösterilen, çoklu basamak lideri iliştirebileceğiniz nokta.

sanal sivri

Radyus veya pah gibi bir unsur tarafından kesişimin kendisi kaldırıldıktan sonra iki objenin kesişimindeki çizim noktası. Gerçek kesişim artık mevcut olmasa bile sanal sivriye olan ölçümlendirmeler ve ilişkiler korunur.

sarkan

Çözümlenmeyen ölçümlendirme, ilişki veya teknik resim kesiti. Örneğin, geometrinin bir parçası ölçümlendirilirse ve bu geometri daha sonra silinirse, ölçümlendirme sarkan hale gelir.

serbestlik dereceleri

Ölçümlendirmeler ve ilişkiler ile tanımlanmayan geometri serbestçe hareket edebilir. 2B çizimlerde, üç serbestlik derecesi vardır: X ve Y eksenleri boyunca hareket ve Z ekseni (çizim düzlemine dik olan eksen) etrafında dönme. 3B çizimlerde ve montajlarda, altı serbestlik derecesi vardır: X, Y ve Z eksenleri boyunca hareket ve X, Y ve Z eksenleri etrafında dönme. Bkz. eksik tanımlı.

Sığdırma toleransı

Delik ile şaft arasındaki tolerans.

sınırlandırıcı kutu

Bir modeli, bileşeni veya teknik resim görünümü tamamen çevreleyen, SolidWorks tarafından oluşturulan hayali bir kutu.

siluet kenarı

Kenardan görüntülendikte, silindirik veya eğri yüzün kapsamını temsil eden eğri.

sivri

Profilin sert köşesidir; birbiriyle teğet veya eşit eğrilik ilişkisi olmayan herhangi iki sürekli çizim objesi.

sivri büküm

Bkz. büküm.

SmartMates

Otomatik olarak oluşturulan montaj ilişkisi. Bkz. montaj ilişkisi.

spiral

Daire, açı ve devir sayısı ile tanımlanan düz veya 2B helis.

spline

Bir dizi kontrol noktası ile tanımlanan, çizilmiş 2B veya 3B eğri.

standart 3'lü görünüm

Genelde teknik resmin temeli olan üç ortografik görünüm (ön, sağ ve üst).

stereolitografi

Çok yönlü mesh gösterimini kullanarak STL dosyalarında hızlı prototipleme parçaları oluşturma işlemi.

süpür

Profili (kesit) yol boyunca hareket ettirerek taban, yükseklik, kesim veya yüzey unsuru oluşturur. Kes-süpür unsurları için, araç gövdesini bir yol boyunca hareket ettirerek katı süpürmeler oluşturabilirsiniz.

süren ölçümlendirme

Model ölçümlendirmesi olarak da anılır, çizim objesi değerini ayarlar. Uzaklık, kalınlık ve unsur parametrelerini de kontrol edebilir.

sürülen ölçümlendirme

şablon

Yeni belgenin temelini oluşturan bir belge (parça, montaj veya teknik resim). Kullanıcı tanımlı parametreleri, detaylandırmaları, önceden belirlenmiş görünümleri, geometrileri, vs. içerebilir.

şev

Bkz. pah.

T

taban

Parçanın ilk katı unsuru.

taban çizgisi ölçümlendirmeleri

Teknik resimde aynı kenardan veya tepe noktasından ölçülen ölçümlendirme kümeleri. Bkz. ordinat ölçümlendirmeleri.

tam tanımlı

İçerdiği tüm çizgi ve eğrilerin ve onların konumlarının ölçümlendirmeler veya ilişkiler veya her ikisi ile tanımlandığı ve hareket ettirilemeyen bir çizim. Tam tanımlı çizim objeleri siyah renkte gösterilir.

tanık çizgi

Tasarım Kitaplığı

Görev Panosu'nda bulunan Tasarım Kitaplığı parçalar, montajlar, vs. gibi yeniden kullanılabilen elemanlar için merkezi bir konum sunar.

Tasarım Küçük Resmi

SolidWorks Arama'da, Tasarım Küçük Resmi belirli klasörlerde arama yapar, dosyaları bulur ve ayrıştırır ve SolidWorks'te yeniden kullanabileceğiniz verileri çıkartır.

tasarım tablosu

Parça veya montaj belgesinde birden çok konfigürasyon oluşturmak için kullanılan Excel elektronik tablosu. Bkz. konfigürasyon.

teğet kenar

Teknik resimlerde arka kenarları göster veya arka kenarları gizle modlarında yuvarlak ve radyuslu yüzler arasındaki geçiş kenarı.

teğet yay

Bir çizgi gibi başka bir objeye teğet olan yay.

teknik resim

3B parça veya montajın 2B gösterimi. SolidWorks teknik resim dosyası adının uzantısı .SLDDRW'dir.

teknik resim çalışma sayfası

Teknik resim belgesindeki bir sayfa.

telkafes

Parça veya montajın tüm kenarlarının görüntülendiği bir görünüm modu. Bkz. HLR, HLV, gölgeli.

tepe noktası

İki veya daha çok çizgi ya da kenarın kesiştiği nokta. Tepe noktaları, çizim, ölçümlendirme veya birçok başka işlem için seçilebilir.

tercüman

Bir dosyayı bir formattan başkasına dönüştüren yazılım.

Tesisat Kitaplık Yöneticisi

Tesisat Kitaplık Yöneticisi, SolidWorks uygulamasından bağımsız olarak açılabilir ve birkaç işlevi bir araya gruplar.

tıkla-sürükle

Siz çizim yaptıkça, imlece tıklar ve sürüklerseniz, tıkla-sürükle moduna geçersiniz. İmleci serbest bıraktığınızda, çizim objesi tamamlanır.

tıkla-tıkla

Siz çizim yaptıkça, imlece tıklar ve ardından serbest bırakırsanız, tıkla-tıkla moduna geçersiniz. Çizim sırasındaki sonraki noktayı tanımlamak için imleci hareket ettirin ve yeniden tıklayın.

TolAnalyst

Ölçümlendirme ve toleransların parçalar ve montajlar üzerindeki etkilerini belirleyen bir tolerans analizi uygulamasıdır.

triad

X, Y ve Z yönlerini tanımlayan oklu üç eksen. Modellerin görüntü oryantasyonunun ayarlanmasına yardımcı olması için parça ve montaj belgelerinde bir referans triad'ı belirir. Triad'lar montajlardaki bileşenleri taşırken veya döndürürken de yardımcı olur.

tutamaç

Bir objenin (örneğin, unsur, ölçümlendirme veya çizim objesi) boyutunu veya konumunu ayarlamak için sürükleyebileceğiniz bir ok, kare veya daire.

türetilmiş çizim

Aynı parça veya aynı montajda orijinal çizime bağlı çizim kopyası. Orijinal çizimdeki değişiklikler türetilmiş çizime yansıtılır.

türetilmiş parça

Mevcut parçadan oluşturulan veya orijinal parça üzerindeki değişiklikler türetilmiş parça üzerine yansıtılacak şekilde orijinal parçaya bağlanmış yeni taban, ayna veya bileşen parçası türetilmiş parçadır.

U

unsur

Diğer unsurlarla birleştirildikte bir parça veya montaj oluşturan tek bir şekil. Yükseklikler ve kesimler gibi bazı unsurlar çizimler olarak ortaya çıkar. Kabuklar ve radyuslar gibi diğer unsurlar unsurun geometrisini değiştirir. Ancak, tüm unsurların ilişkili geometrisi yoktur. Unsurlar her zaman FeatureManager tasarım ağacında listelenmez. Bkz. yüzey, bağlam dışı unsur.

unsur çizgileri

ScanTo3D'de, unsur çizgileri bölgeler arasında sınırlar oluşturur. Unsur çizgilerini Otomatik Yüzey Oluşturma PropertyManager'da düzenleyebilirsiniz.

UV

Eğrinin temel parametrelerinin yatay ve dikey çizgileri.

uzatma çizgisi

Ölçümlendirmenin ölçüldüğü noktayı gösteren, modelden uzayan çizgi.

üst öğe

Diğer unsurların bağlı olduğu mevcut bir unsur. Örneğin, delikli bir blokta, blok alt öğe olan delik unsurunun üst öğesidir.

V

ver

Bir SolidWorks belgesini diğer CAD/CAM, hızlı prototipleme, web veya grafik yazılım uygulamalarında kullanmak için başka bir formatta kaydeder.

W

X

X görünümü

X'in pah ölçümlendirmesindeki boyutudur ve 1 X 45° (Uzunluk X Açı), 45° X 1 (Açı X Uzunluk) veya 1 X 1 (Uzunluk X Uzunluk) gibi iki numaradan oluşur.

yansıtılan ölçümlendirme

Objeleri bir izometrik görünümde ölçümlendirirseniz, yansıtılan ölçümlendirmeler 2B'li düz ölçümlendirmelerdir. Bkz. gerçek ölçümlendirme.

yansıtılmış görünüm

Mevcut görünümden dikey olarak yansıtılmış teknik resim görünümü.

yardımcı geometri

Unsurlar oluşturmak için kendi başına kullanılmayan, ancak diğer geometrilerin oluşturulmasında kullanılan çizim objesi özelliği. Bkz. referans geometri.

yeniden oluştur

Belgeyi, modelin son oluşturulduğu zamandan sonra yapılan değişikliklerle güncelleyen (veya yeniden oluşturan) araç. Yeniden oluşturma, genelde bir model ölçümlendirmesini değiştirdikten sonra kullanılır.

yeniden sırala

Öğeleri yeniden sıralama (sırasını değiştirme) FeatureManager tasarım ağacında yapılabilir. Parçalarda, unsurların çözümlendiği sırayı değiştirebilirsiniz. Montajlarda, bileşenlerin malzeme listesinde görüntülendiği sırayı kontrol edebilirsiniz.

yeniden yükle

Paylaşılan belgeleri yeniler. Örneğin, salt okunur erişim için bir parça dosyasını açtıysanız ve başka bir kullanıcı aynı parça üzerinde değişiklik yapıyorsa, yeni sürümü değişikliklerle birlikte yeniden yükleyebilirsiniz.

yer paylaşımı

yerleşim çizimi

Önemli çizim objeleri, ölçümlendirmeler ve ilişkiler içeren çizim. Yeni çizimler, yeni geometri oluştururken veya bir montajdaki bileşenleri konumlandırırken, yerleşim çizimindeki objelere referansta bulunursunuz. Yerleşim çizimi üzerinde yaptığınız değişiklikler modelin tamamına yayıldığı için, bu, modeli daha kolay güncellemenize olanak sağlar.

yığılmış balon

Bir lidere sahip balonlar kümesi. Balonlar dikey (yukarı veya aşağı) veya yatay (sola veya sağa) olarak yığılabilir.

yol

Süpürme veya loft oluşturmada kullanılan çizim, kenar veya eğri.

yukarıdan aşağıya tasarım

Diğer bileşenlerin geometrisine referansta bulunarak bir montaj bağlamında parçalar oluşturduğunuz montaj modelleme tekniği. Referansta bulunulan bileşenler üzerindeki değişiklik, bu bağlamda oluşturduğunuz parçalara yayılır. Bkz. aşağıdan yukarı tasarım.

yuvarlak

Bkz. radyus.

yuvarlak büküm

Bkz. büküm.

yüz

Model veya yüzeyin şeklini tanımlamaya yardımcı olan sınırlara sahip bir model veya yüzeyin seçilebilir alanı (düzlemsel veya başka). Örneğin, dikdörtgen katının altı yüzü vardır. Bkz. yüzey.

yüzey

Kenar sınırlarına sahip sıfır kalınlıklı düzlemsel veya 3B obje. Yüzeyler genellikle katı unsurlar oluşturmak için kullanılır. Referans yüzeyler, katı unsurları değiştirmek için kullanılabilir. Bkz. yüz.

Z

zarf

Bileşenleri, zarf hacmine göre seçmek için kullandığınız referans bileşeni. Zarflar, malzeme listesi ve kütlesel özellikler gibi montaj işlemlerinde yoksayılır.

zebra çizgileri

Çok parlak bir yüzey üzerindeki uzun ışık şeritlerinin yansımasını simüle eder. Standart bir görünümde görmesi zor olabilecek bir yüzeydeki küçük değişiklikleri görmenizi sağlar.


Bu başlık hakkında geribildirimde bulunun

SOLIDWORKS; dokümantasyonun sunumu, doğruluğu ve bütünlüğü hakkında geribildiriminizi almaktan memnuniyet duyar. Bu başlık ile ilgili yorum ve önerilerinizi, aşağıdaki formu kullanarak doğrudan dokümantasyon takımımıza yollayın. Dokümantasyon takımı teknik destek sorularına yanıt veremez. Teknik destek ile ilgili bilgiler için buraya tıklayın.

* Gerekli

 
*Email:  
Konu:   Yardım Başlıkları Hakkında Geribildirim
Sayfa:   Glossary
*Yorum:  
*   Kişisel Bilgilerimin Dassault Systèmes tarafından kullanılacağının belirtildiği gizlilik politikasını okuduğumu ve kabul ettiğimi onaylıyorum

Yazdırma Başlığı

Yazdırılacak içeriğin kapsamını seçin:x

Internet Explorer 7'den daha eski bir tarayıcı sürümünü kullandığınızı tespit ettik. Optimize edilmiş görünüm için tarayıcınızı Internet Explorer 7 veya daha yenisine yükseltmenizi öneririz.

 Bu mesajı bir daha asla gösterme
x

Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2011 SP05

SOLIDWORKS içindeki Web yardımını devre dışı bırakmak ve onun yerine yerel yardımı kullanmak için Yardım > SOLIDWORKS Web Yardımını Kullan öğelerine tıklayın.

Web yardımı arabirimi ve araması ile ilgili karşılaştığınız sorunları lütfen yerel destek temsilcinize bildirin. Yardım başlıkları hakkında ayrı ayrı geri bildirimde bulunmak için ilgili başlığın sayfasından "Bu başlık hakkında geribildirim" bağlantısına tıklayın.