Skrýt obsah

Průvodce importem DXF/DWG – přehled

Průvodce importem DXF/DWG importuje soubory .dxf nebo .dwg do SolidWorks požadovanými kroky. Můžete importovat výkres nebo díl.

Při importu do výkresu jsou importovány informace o hladinách, barvách a typech čar v souboru .dxf nebo .dwg.

Překladač DXF/DWG importuje:

 • Popisy AutoCAD Mechanical, známé jako proxy entity (např. značky opracování povrchu či rámce GTOL), a automaticky kreslené objekty (jako jsou vačky a pružiny), když importujete soubory DXF nebo DWG do dokumentů výkresů SolidWorks. Překladač tyto importované položky konvertuje na ekvivalentní objekty SolidWorks, případně je vytváří jako bloky primitivní geometrie.
  Nelze importovat AutoCAD PROXY entity ze souborů DWG a DXF do dílů SolidWorks jako 3D křivky nebo modely.
 • Asociativní a neasociativní šrafování jako šrafování oblastí.
 • Vnější odkazy v souborech AutoCAD DWG. Je-li importovaný blok XREF, značka -> je zobrazena vedle názvu bloku ve stromu FeatureManager. Pokud má XREF nadbytečnou definici, je zobrazena značka ->?.
 • Soubory DWG s více listy.
 • Díly, sestavy a výkresy Mechanical Desktop (MDT).

Všimněte si, že:

 • Můžete importovat celé listy souboru DWG v nativním formátu do listů výkresů SolidWorks jen pro zobrazení, což umožňuje přímé zobrazení a tisk původních entit souboru DWG uvnitř dokumentů výkresů SolidWorks.
 • V dialogovém okně Otevřít můžete importovat všechny podporované produkty Autodesk (soubory DXF, DWG, MDT a 3D DXF) typů .dxf nebo .dwg.
 • Soubory MDT DWG a DXF se zapuštěnými daty ACIS data je možné importovat pomocí průvodce importem DXF/DWG. Průvodce automaticky určí, zda soubor DWG obsahuje data MDT.
 • Rozhraní průvodce importem DXF/DWG- náhled obsahuje položky zobrazení, přiblížení, otočení, posunutí a standardní pohledy pro změnu náhledu. Můžete zaškrtnout políčko Bílé pozadí a změnit barvu pozadí pro náhled. Můžete také přepnout mezi pohledy modelu a rozvržení klepnutím na záložky ModelRozvržení pod oknem Náhled a pojmenovat list vrstvy výkresu.
 • Při importu souborů DWG je na panelu Náhled dialogového okna Otevřít vidět miniaturní obrázek souboru. Náhledy se zobrazují pro soubory DWG vytvořené v systému SolidWorks i v aplikaci AutoCAD. V aplikaci AutoCAD musí být při posledním uložení souboru aktivována možnost náhledu bitmapy. Dialogové okno Otevřít si pamatuje stav zaškrtávacího políčka Náhled z doby, kdy jste naposledy otevírali soubor DWG.
 • Systém SolidWorks plně podporuje import instancí a definic bloků aplikace AutoCAD s vlastnostmi a atributy.
 • SolidWorks podporuje atributy při importu souborů DXF/DWG.
 • Všechny přerušované čáry v souboru DXF/DWG jsou importovány do dílu SolidWorks jako konstrukční čáry.
 • Při importu souborů DXF/DWG do nových dílů můžete přeskočit import šrafování.
 • Importované kóty si zachovají původní styl a vlastnosti. Pokud kótu zvolíte a přesunete, je převedena na styl kóty určený v SolidWorks. Můžete vrátit její původní styl a vlastnosti klepnutím na Zpět .
 • SolidWorks podporuje import a export objektů OLE soubory DXF/DWG verze 13 a vyšší. Bitmapy uložené v souborech DXF/DWG v nativním formátu bitmap aplikace AutoCAD nejsou podporovány.
 • Klepnutím na tlačítko Nápověda na libovolné obrazovce průvodce importem DXF/DWG zobrazíte nápovědu k danému tématu.
 • Překladač DXF/DWG vás upozorní na problémy, k nimž dojde při importování souboru DXF nebo DWG.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Průvodce importem DXF/DWG – přehled
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.