Skrýt obsah

Nástroj Změřit

Tato funkce měří vzdálenost, úhel, poloměr a velikost křivek, bodů, povrchů a rovin ve skicách, 3D modelech, sestavách nebo výkresech.

Když si vyberete vrchol nebo bod skici, zobrazí se souřadnice x, y a z.

Když není nástroj Změřit aktivní, zobrazují se ve stavovém řádku běžně používané rozměry vybraných entit.
Rozměry kružnice/oblouku Zadejte, která vzdálenost bude zobrazena při výběru oblouků nebo kružnic:

Od středu ke středu

Minimální vzdálenost

Maximální vzdálenost

Measure_ArcCircle_CustDist.gif Vlastní vzdálenost

Jednotky/přesnost Zadejte vlastní jednotky měření a přesnost.
Zobrazit rozměry XYZ Klepnutím zobrazíte rozměry dX, dY a dZ mezi vybranými entitami v grafické ploše. Odstraňte zaškrtnutí, pokud chcete zobrazit jen minimální vzdálenost mezi vybranými entitami.
tool_measure_point_to_point.gif Bod-k-bodu Umožňuje v režimu bod-k-bodu měření vzdálenosti mezi libovolnými dvěma body na modelu.
XYZ vzhledem k Vyberte souřadný systém:

Počátek dílu

Measure_XYZRelTo_menu.gif Souřadný systém instance

Souřadný systém určený uživatelem.

Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je v aktuálním dokumentu k dispozici více než jeden souřadný systém.
Promítnuté na Zobrazte vzdálenost mezi vybranými entitami jako promítnutou na jednu z následujících možností:

Žádné

PrůmětKolmá nejsou vypočítány.

Obrazovka

Vybrat plochu/rovinu

Software vypočítá promítnutou vzdálenost (na rovině, kterou jste si vybrali) a kolmou vzdálenost (kolmou na rovinu, kterou jste vybrali). PrůmětKolmá se objeví v dialogovém okně Změřit.

V oddělených výkresech jsou v případě, že model není zaveden, všechna měření uvedena jako 2D promítnutá data.
tool_measure_history.gif Historie měření Otevře dialogové okno Historie měření, ve kterém se zobrazí veškerá měření provedená během aktuální relace softwaru SolidWorks.
tool_measure_sensors.gif Vytvořit čidlo Otevře Čidlo správce PropertyManager, kde lze nastavit upozornění softwaru, pokud se hodnoty měření změní.
expand_dialog_box.gif   Přepíná viditelnost displeje měření.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Nástroj Změřit
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.