Skrýt obsah

Obecné možnosti importu

Chcete-li nastavit obecné možnosti importu:

 1. Klepněte na Otevřít (základní panel nástrojů) nebo vyberte Soubor > Otevřít.
 2. V dialogovém okně nastavte možnost Soubory typu na jednu z následujících položek a klepněte na možnost Možnosti.
  • IGES (*.igs,*.iges)
  • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
  • ACIS (*.sat)
  • VDAFS (*.vda)
  • Unigraphics (*.prt)
  • Inventor Part (*.ipt)
 3. Vyberte z níže popsaných možností, klepněte na OK a vraťte se do dialogového okna Otevřít.
  Volba Popis
  Plošné/objemové entity

  Pokusit se vytvořit objem(y)

  Mapování B-Rep. Pokusí se importovat model přímým mapováním topologií pomocí dat BREP (boundary representation). Obecně vzato je tento režim rychlejší než sešívání, zejména v případě složitých modelů. Pokud zvolíte možnost Pokusit se formovat tělo(a), ale nezvolíte možnost Mapování B-REP, program SolidWorks se pokusí spojit povrchy do těl.

  Sešít plochy

  Importuje jako povrchy a pokusí se tyto povrchy sešít.

  Nesešívat

  Importuje jako povrchy a zabrání jejich sešívání.

  Sloučit entity (Inventor Part, SAT, STEP nebo IGES)

  Slouží k zachování rozdělovacích křivek (nadbytečné geometrie) a pro tvarování objemu, když jsou vybrány možnosti Sešít plochy nebo Nesešívat.

  Volný bod/entity křivek

  Importovat jako skicu(y)

  Importuje data jako údaje 2D a 3D skic. Doporučujeme při importu volných křivek. Volné body a 2D křivky se importují jako 2D skici. 2D a 3D křivky se importují jako 3D skici.

  Importovat jako 3D křivky

  Importuje data jako data 3D křivky. 2D a 3D křivky se importují jako křivky. Volné body a 2D křivky se importují jako 2D skici.

  Importovat více těl jako díly (pouze IGES, STEP, UG a ACIS). Importuje vícetělový díl jako samostatné dokumenty dílu v dokumentu sestavy. Pokud je výběr této možnosti zrušen, vícetělový díl bude importován jako dokument dílu s více těly.
  Provést úplnou kontrolu entit a opravit chyby Zkontroluje a opraví chyby. Výkon importu je pomalejší, protože program provádí kontrolu a (je-li možné) opravu prvků modelu.
  Automaticky spustit Diagnostiku importu (Oprava) Diagnostika importu se automaticky spustí během importování souboru. Pokud je výběr této možnosti zrušen, zobrazí se výzva při každém importu, zda chcete spustit Diagnostiku importu.
  Úprava tolerance křivky Upraví toleranci při importu modelů s velmi malými entitami (nejmenší hodnoty řádově 1,0 e-6 až 1,0 e-7 metru). Pokud je výběr této možnosti zrušen, používá aplikace SolidWorks interní nastavení tolerance, které je pro řádný import a zobrazení těchto malých modelů příliš velké. V tomto poli zadejte toleranci.
  Jednotka Nastaví jednotky míry pro importovaný soubor.

  Jednotka podle souboru

  Použije jednotky importovaného souboru.

  Jednotka podle šablony dokumentu

  Použije jednotky určené v souborech šablon SolidWorks pod volbou Nástroje, Možnosti, Možnosti systému, Výchozí šablony.

  IGES

  Zobrazit hladiny IGES

  Zobrazí dialogové okno IGES import – povrchy, křivky a úrovně, pokud soubor IGES obsahuje křivky nebo různé úrovně (či hladiny).

  STEP

  Mapovat konfigurační data

  Importuje konfigurační data souboru STEP plus geometrická data. Zrušte výběr této funkce, pokud chcete importovat pouze geometrická data.

  Unigraphics

  Importovat těla pro obrábění.

  Těla pro obrábění se importují a použijí ke konstrukci koncových těl. Odstraňte zaškrtnutí pro import jen závěrečných těl.

 4. Vyberte soubor, který má být otevřen, pak klepnutím na Otevřít importujte soubor jako dokument SolidWorks.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Obecné možnosti importu
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.