Skrýt obsah

Přehled Diagnostiky importu

Diagnostika importu opraví chybné povrchy, sešije opravené povrchy do zavřených těl a zavřená těla převede na objemy.

Zahájení Diagnostiky importu:

 • Pokud importujete model, který obsahuje chyby, objeví se zpráva zda-li chcete spustit Diagnostiku importu. Klepněte na Ano.
 • Otevřete model a klepněte na ikonu Diagnostika importu (panel nástrojů Nástroje) nebo na nabídku Nástroje > Diagnostika importu.

  Otevře se PropertyManager Diagnostika importu.

Tato opravná funkce je potřeba, protože importovaná data povrchů často obsahují problémy, kvůli nimž je nelze převést na platné objemy. K těmto problémům patří:
 • Chybná geometrie povrchů
 • Chybná povrchová topologie (ořezávací křivky)
 • Přilehlé povrchy, jejichž hrany jsou blízko sebe, ale nedotýkají se, čímž se mezi nimi vytvářejí mezery
Diagnostika importu nalézá problémy takto:
 • Spuštění kontroly použité ve funkci Nástroje > Zkontrolovat.
 • Spuštění dalších kontrol, např. kontroly překrývajících se povrchů.
 • Kontrolování přesných nezjednodušených povrchů, které jsou B-splajnami – rovinnými, válcovými atd. – a které lze proto nahradit ekvivalentními analytickými povrchy, zvýšit výkon systému a usnadnit odkazy na daný model.
  Přesnost je definována tolerancí < 10-8. Hledání méně přesných ploch (mezi 10-5 až 10-8) by bylo příliš pomalé, ale můžete ručně vybrat plochy a klepnout na Opravit. Bude-li to možné, systém převede plošky na analytické plochy. Systém také nahradí dvě vybrané poloviny válce ekvivalentním úplným válcem.

  Ačkoli B-splajny samy o sobě nepředstavují problém (protože B-splajnové povrchy mohou být platné), jejich nahrazení za ekvivalentní analytické povrchy zajistí vyšší použitelnost daného modelu v softwaru SolidWorks. Můžete například vytvořit soustředné vazby pouze na analytické válce, nikoli na B-splajny, které jsou právě válcové.

Diagnostika importu opravuje chyby v geometrii (podkladový povrch) a topologii (hranice) ploch tím, že provede jednu z těchto akcí:
 • Znovuvytvoření hranic ořezání na základě okolní geometrie (což často opraví překrývající se plochy).
 • Ořezání vadných částí ploch (v případech, v nichž není vadná část použita v daném modelu).
 • Odebrání plochy a použití algoritmu pro opravu mezer k vyplnění výsledné díry (poslední možnost).
Diagnostika importu odstraní mezery mezi přilehlými plochami pomocí jedné z následujících operací:
 • Nahrazení dvou blízkých ale neprůsečných hran jednou „toleranční“.
 • Vyplnění mezery vytvořením vyplnění povrchu nebo povrchu spojeného z profilů.
 • Eliminace mezery prodloužením dvou přilehlých ploch k sobě.
Další funkce:
 • Převod nezjednodušených povrchů na analytické.
 • Je-li to možné, všije opravené plochy do ostatního povrchového těla.
 • Převede tělo na výplň v případě, že dané povrchové tělo je uzavřené (bez mezer). K tomu dojde automaticky po klepnutí na OK v dialogovém okně.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Přehled Diagnostiky importu
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.