Skrýt obsah

Procedurální

Úlohy Řešení
Pokud nepoužíváte modely vytvořené v SolidWorks, proveďte import dílů do SolidWorks. Chcete-li importovat do SolidWorks modely z jiné aplikace, použijte nástroje pro Import/Export.
Geometrie modelu v importovaných dílech může obsahovat nepřesnosti, například mezery mezi povrchy. Pro takové případy je v aplikaci SolidWorks k dispozici nástroj diagnostika importu.
Určete, zda model (importovaný nebo vytvořený v SolidWorks) obsahuje plochy bez úkosu. Pomocí nástroje Analýza úkosuTool_DraftAnalysis_View.gif zkontrolujte, zda mají plochy dostatečný úkos. Mezi další funkce patří:

Plošná analýza

Zobrazí barevně odlišený počet ploch s pozitivním úkosem, plochy s negativním úkosem, plochy s nedostatečným úkosem a kombinované úkosy.

Postupný přechod

Zobrazí úhel úkosu a jeho změny s každou plochou.

Zkontrolujte podříznuté oblasti. Pomocí nástroje Analýza podříznutí Tool_UndercutAnalysis_View.gif najdete zachycené oblasti v modelu, které zabrání uvolnění modelu z formy.
U těchto oblastí je k vytvoření reliéfu podříznutí nezbytný mechanismus s názvem "jádrová strana". Jádra se z formy při jejím otevření uvolní.
Změňte měřítko modelu. Změnu velikosti geometrie modelu provedete pomocí nástroje MěřítkoTool_Scale_Mold_Tools.gif, který bere v úvahu i faktor smrštění plastu při jeho ochlazování. U nepravidelně tvarovaných dílů a plastů vyplněných sklem můžete zadávat nelineární hodnoty.
Vyberte dělící křivky, z nichž vytvoříte rozchodný povrch. Dělicí čáry vytvoříte pomocí nástroje Dělící čárytool_Parting_Lines_Mold_tools.gif, kterým vyberete preferovanou dělicí křivku kolem modelu.
Vytvořte uzavírací povrchy, které zabrání netěsnostem mezi jádrem a dutinou. Najděte možné skupiny děr a automaticky je uzavřete pomocí nástroje Uzavírací povrchy Tool_Shut_Off_Surfaces_Mold_Tools.gif. Tento nástroj vytvoří povrchy, kterými vyplní otevřené díry. K dispozici jsou možnosti Bez výplně, Tečná výplň, Kontaktní výplň nebo kombinace těchto tří možností. Možnost Bez výplně se používá tehdy, chcete-li jednu nebo více průchozích děr vyloučit, abyste mohli vytvořit jejich uzavírací povrchy ručně. Poté můžete vytvořit jádro a dutinu.
Vytvořte rozchodný povrch, z něhož bude možné provést rozdělení formy.
U některých modelů můžete pomocí nástroje Přímková plocha vytvořit podél hran rozchodného povrchu propojené povrchy.
Pomocí nástroje Rozchodný povrchtool_Parting_Surfaces_Mold_tools.gif vysunete povrchy z dříve vytvořených dělicích čar. Tyto povrchy se používají k oddělení geometrie dutiny formy od geometrie jádra formy.
Přidejte do modelu propojené povrchy. Na propojené povrchy aplikujte následující řešení:
  • Jednodušší modely. Použijte automatizovanou volbu, která je součástí nástroje Rozdělení formytool_tooling_split_Mold_tools.gif.
  • Komplexnější modely. K vytvoření propojených povrchů použijte nástroj Přímková plochatool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif.
Použijte nástroj pro rozdělení formy a oddělte jádro a dutinu. Pomocí nástroje Rozdělení formytool_tooling_split_Mold_tools.gif můžete vytvořit jádro a dutinu automaticky. Nástroj Rozdělení formy využívá k vytvoření jádra a dutiny informace o dělící čáře a uzavíracích a rozchodných površích a umožňuje upřesnit velikosti bloku.
Vytvořte jádra, zvedáky a oříznuté vyhazovací kolíky. Použijte JádroTool_Core_Mold_Tools.gif k vyjmutí geometrie z obráběného těla pro tvorbu prvku jádra. Zároveň můžete vytvořit zvedáky a oříznuté vyhazovací kolíky.
Zobrazte si jádro a dutinu průhledně, abyste se mohli podívat dovnitř modelu.
mold_design_ovw_tooling01.gif
Přiřaďte každé z entit jinou barvu pomocí nástroje Upravit barvutool_Edit_Color_Standard.gif. Nástroj Upravit barvu také ovlivňuje optické vlastnosti, například průhlednost.
Zobrazte si jádro a dutinu jako oddělené.
mold_design_ovw_tooling02.gif
Pomocí nástroje Přesunout/kopírovat tělaTool_Move_Copy_Bodies_Features.gif si zobrazíte jádro a dutinu samostatně, v určené vzdálenosti od sebe.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Procedurální
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.