Zastępowanie wymiarów przez przeciągnięcie/przeniesienie

Możemy zastępować wymiary poprzez przeciągnięcie elementów szkicu. Wymiary szkicu są aktualizowane po zakończeniu przeciągania. Pozostają one wymiarami sterującymi i są aktualizowane w częściach, złożeniach i rysunkach.

Możemy ustawić opcję włączenia tej funkcji we wszystkich dokumentach, lub włączyć ją tylko dla aktywnego dokumentu.

Włączanie wymiarów dla wszystkich dokumentów podczas przeciągania

Aby ustawić tą opcję dla wszystkich dokumentów, należy:

  1. Kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje. Na karcie Opcje systemu wybrać Szkic.
  2. Wybrać Zastąp wymiary przez przeciągnięcie/przeniesienie i kliknąć OK.

Włączanie wymiarów dla aktywnych dokumentów podczas przeciągania

Aby włączyć tą funkcję w aktywnym dokumencie, należy:

Kliknąć Narzędzia > Ustawienia szkicu > Zastąp wymiary przez przeciągnięcie/przeniesienie.

Przenoszenie zwymiarowanych elementów szkicu

Aby przenieść zwymiarowany elementy szkicu, należy:

  1. Włączyć Zastąp wymiary przez przeciągnięcie/przeniesienie.
  2. W otwartym szkicu wybrać element szkicu.
  3. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
    • Przeciągnąć element szkicu.
    • Kliknąć Przenieś elementy Tool_Move_Entities_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Przenieś ustawić wartości w menedżerze właściwości PropertyManager Przenieś.