Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś

Możemy przenosić elementy z i do punktów używając współrzędnych X i Y celu.

Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:

Kliknąć Przenieś elementy Tool_Move_Entities_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Kopiuj.

Elementy do przeniesienia

Tool_Move_Entities_Sketch.gif Elementy szkicu lub adnotacje.  
  Zachowaj relacje
  • Zachowuje relacje pomiędzy elementami szkicu.
  • Należy wyczyścić, aby przerwać relacje pomiędzy wybranymi elementami i te które nie są wybrane.

Parametry

Typ szkicu Parametry
Szkic 2D

Szkic 3D na płaszczyźnie

Od/Do

Dodaje Punkt bazowy select_point.png, aby ustawić Punkt początkowy i element docelowy.
move_sketch_entities.gif

X/Y

Ustawia współrzędne dla utworzenia celu.

Szkic 3D W części Przenieś określa Delta X PM_DeltaX.gif, Delta Y PM_DeltaY.gif i Delta Z PM_DeltaZ.gif.
Powtórz Przenosi elementy szkicu ponownie o tą samą odległość.