Menedżer właściwości PropertyManager Kopiuj

Możemy kopiować elementy z i do punktów używając współrzędnych X i Y celu.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Kopiuj:

Kliknąć Kopiuj elementy Tool_Copy_Entities_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Kopiuj.

Elementy do skopiowania

PM_Entities_to_Copy.gif Elementy szkicu lub adnotacje.  
  Zachowaj relacje
  • Zachowuje relacje pomiędzy elementami szkicu.
  • Należy wyczyścić, aby przerwać relacje pomiędzy wybranymi elementami i te które nie są wybrane.

Parametry

Typ szkicu Parametry
Szkic 2D

Szkic 3D na płaszczyźnie

Od/Do

Dodaje Punkt bazowy select_point.png aby ustawić Punkt początkowy i element docelowy.

X/Y

Ustawia współrzędne dla utworzenia celu.

Szkic 3D W części Przenieś określa Delta X PM_DeltaX.gif, Delta Y PM_DeltaY.gif i Delta Z PM_DeltaZ.gif.
Powtórz Kopiuje elementy szkicu ponownie o tą samą odległość.
Przy kopiowaniu elementów szkicu, wymiary i relacje są kopiowane do nowej lokalizacji.