Zmiana kolejności operacji

Możemy zmieniać kolejność, w jakiej operacje są przebudowywane przeciągając je w drzewie operacji FeatureManager.

Podczas przeciągania w górę i w dół drzewa każdy element, nad którym przeciągamy wskaźnik, jest podświetlany. Nazwa operacji, którą przenosimy, zostanie upuszczona bezpośrednio poniżej aktualnie podświetlonego elementu gdy zwolnimy wskaźnik.

Jeżeli polecenie zmiany kolejności jest dozwolone, pojawi się wskaźnik , natomiast jeżeli jest niedozwolone, pojawi się wskaźnik .
Polecenie zmiany kolejności jest dozwolone pod warunkiem że operacja rodzica poprzedza operację potomka.

Można utworzyć foldery w drzewie operacji FeatureManager i przeciągnąć operacje do folderów.

Przykład:  
Operacja Wytnij-wyciągnięcie została wykonana przed dodaniem operacji Skorupy. W drzewie operacji FeatureManager ikona operacji Skorupa została przeciągnięta i upuszczona przed ikoną Wytnij-wyciągnięcie.