Skrýt obsah

Právní ustanovení

© 1995–2014, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, součást skupiny Dassault Systèmes S.A., 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 USA. Všecha práva vyhrazena.

Informace obsažené v tomto dokumentu a předmětný software se mohou bez předchozího upozornění změnit a neměly by proto být považovány za závazky společnosti Dassault Systemes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks).

Žádný z materiálů nesmí být kopírován ani šířen v jakékoli podobě či jakýmkoli způsobem, elektronicky či ručně, bez výslovného písemného svolení společnosti DS SolidWorks.

Software, jehož se tento dokument týká, je šířen na základě licence a lze jej používat nebo kopírovat pouze v souladu s podmínkami licence. Veškeré záruky vztahující se k softwaru a dokumentaci k němu poskytnuté společností DS SolidWorks jsou upraveny v licenční smlouvě a žádné informace uvedené v tomto dokumentu nebo z něj vyplývající nesmí být považovány za změnu či doplnění těchto podmínek, včetně záruk v licenční smlouvě.

Patentová oznámení

Strojní 3D CAD software SolidWorks® je chráněn patenty USA 5 815 154, 6 219 049, 6 219 055, 6 611 725, 6 844 877, 6 898 560, 6 906 712, 7 079 990, 7 477 262, 7 558 705, 7 571 079, 7 590 497, 7 643 027, 7 672 822, 7 688 318, 7 694 238, 7 853 940, 8 305 376, 8 581 902, 8 817 028 a zahraničními patenty (např. EP 1 116 190 B1 a JP 3 517 643).

Software eDrawings® je chráněn patenty USA 7 184 044; 7 502 027 a kanadským patentem 2 318 706.

V USA a jiných zemích probíhá vyřizování dalších patentů.

Ochranné známky a názvy produktů pro produkty a služby SolidWorks

SolidWorks, 3D ContentCentral, 3D PartStream.NET, eDrawings a logo eDrawings jsou registrované ochranné známky a FeatureManager je registrovaná ochranná známka ve společném vlastnictví společnosti DS SolidWorks.

CircuitWorks, FloXpress, PhotoView 360 a TolAnalyst jsou ochranné známky společnosti DS SolidWorks.

FeatureWorks je registrovanou ochrannou značkou společnosti Geometric Ltd.

SolidWorks 2014, SolidWorks Standard, SolidWorks Professional, SolidWorks Premium, SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Workgroup PDM, SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation, eDrawings, eDrawings Professional, SolidWorks Sustainability, SolidWorks Plastics, SolidWorks Electrical a SolidWorks Compose jsou názvy produktů společnosti DS SolidWorks.

Ostatní značky či názvy výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

KOMERČNÍ POČÍTAČOVÝ SOFTWARE – CHRÁNĚNO PATENTY

Tento software je „komerční zboží“ podle definice v zákoně 48 C.F.R. 2.101 (říjen 1995). Sestává z „komerčního počítačového softwaru“ a „komerční softwarové dokumentace“ tak, jak jsou tyto pojmy použity v zákoně 48 C.F.R. 12.212 (SEPT 1995), a je poskytován americké vládě za účelem (a) pořízení pro správní úřady, v souladu se zásadami zákona 48 C.F.R. 12.212; nebo (b) pořízení pro útvary Ministerstva obrany v souladu se zásadami zákona 48 C.F.R. 227.7202-1 (červen 1995) a 227.7202-4 (červen 1995).

V případě, že obdržíte objednávku jakéhokoli úřadu americké vlády na tento software s právy, které překračují práva stanovená ve výše uvedeném paragrafu, oznámíte společnosti DS SolidWorks rozsah této žádosti a DS SolidWorks během pěti (5) pracovních dnů dle vlastního výhradního uvážení rozhodne, zda žádosti vyhoví, nebo ji odmítne. Smluvní strana/výrobce: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 USA.

Autorské doložky pro produkty SolidWorks Standard, Premium, Professional a vzdělávací verzi

Součásti tohoto softwaru © 1986–2014 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tato práce obsahuje následující software, který je majetkem společnosti Siemens Industry Software Limited:

D-Cubed™ 2D DCM © 2014. Siemens Industry Software Limited. Všecha práva vyhrazena.

D-Cubed™ 3D DCM © 2014. Siemens Industry Software Limited. Všecha práva vyhrazena.

D-Cubed™ PGM © 2014. Siemens Industry Software Limited. Všecha práva vyhrazena.

D-Cubed™ CDM © 2014. Siemens Industry Software Limited. Všecha práva vyhrazena.

D-Cubed™ AEM © 2014. Siemens Industry Software Limited. Všecha práva vyhrazena.

Součásti tohoto softwaru © 1998-2014 Geometric Ltd.

Součásti tohoto softwaru zahrnují PhysX™ by NVIDIA, 2006-2010.

Součásti tohoto softwaru © 2001–2014 Luxology, LLC. Všechna práva vyhrazena, patenty čekají na vyřízení.

Součásti tohoto softwaru © 2007–2014 DriveWorks Ltd.

Copyright 1984-2010 Adobe Systems Inc. a držitelé její licence. Všechna práva vyhrazena. Chráněno patenty USA 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382; probíhá vyřizování dalších patentů.

Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller a Reader jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Adobe Systems Inc. v USA a dalších zemích.

Další informace o autorských právech na software DS SolidWorks najdete v části Nápověda > O aplikaci SolidWorks.

Autorská práva pro produkty SolidWorks Simulation

Části tohoto softwaru © 2008 Solversoft Corporation.

PCGLSS © 1992–2013 Computational Applications and System Integration Inc. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva pro produkt SolidWorks Enterprise PDM

Outside In® Viewer Technology, © 1992–2012 Oracle

© 2011, Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva pro produkty eDrawings

Součásti tohoto softwaru © 2000–2014 Tech Soft 3D.

Části tohoto softwaru © 1995-1998 Jean-Loup Gailly and Mark Adler.

Součásti tohoto softwaru © 1998-2001 3Dconnexion.

Součásti tohoto softwaru © 1998–2014 Open Design Alliance. Všechna práva vyhrazena.

Části tohoto softwaru © 1995-2012 Spatial Corporation.

Software eDrawings® for Windows® je částečně založen na práci Independent JPEG Group.

Součásti softwaru eDrawings® for iPad® © 1996–1999, Silicon Graphics Systems, Inc.

Součásti softwaru eDrawings® for iPad® © 2003–2005 Apple Computer Inc.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Právní ustanovení
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: eDrawings 2014 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.