Defeature

Za pomocą narzędzia Defeature można usunąć szczegóły ze złożeń, części wieloobiektowych oraz części jednoobiektowych.

Zapisać szczegóły w nowym pliku, gdzie zostaną one zastąpione pustymi bryłami. Puste bryły to bryły bez definicji operacji ani historii. Można udostępnić nowy plik bez ujawniania szczegółów projektu danego modelu.
Przed Po

Możemy zapisać model z mniejszą ilością szczegółów w oddzielnym pliku i zachować odniesienia do oryginalnej części lub złożenia.

Opcje wybrane w menedżerze właściwości PropertyManager są zapisywane w oryginalnym modelu. Można publikować model ze wszystkimi szczegółami, zawierający opcje Defeature, na konto Usług dostawcy w 3D ContentCentral. Można określić, że szczegóły będą usunięte kiedy klienci konfigurują i pobierają model.

Aby uprościć model, można użyć metody Uprość geometrię lub metody Sylwetka. Metoda Uprość geometrię usuwa wybrane komponenty i szczegóły geometrii ze złożenia najwyższego poziomu. Metoda Sylwetka tworzy uproszczoną część na podstawie zarysów sylwetki komponentów i obiektów.