Přenos licence SolidNetWork

Při přenosu licence na jiný počítač musíte nejprve deaktivovat licenci a vrátit ji zpět na server licenčních klíčů společnosti Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation a poté ho znovu aktivovat na jiném počítači.

Pokud se vám nepodaří deaktivovat a vrátit licenci společnosti Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation (například v důsledku selhání pevného disku), ve většině případech je reaktivace stále úspěšná. Pokud to nelze, obraťte se na svého prodejce produktů.

Přenos licence SolidNetWork:

 1. Spusťte server SolidNetWork License Manager kliknutím na Start > Nástroje SOLIDWORKSverze > Server SolidNetWork License Manager verze.
 2. Na záložce Správa serveru v poli Licenční server klikněte na tlačítko Spustit. Spustí se průvodce Aktivace produktu SOLIDWORKS.
 3. V části Co chcete udělat? vyberte možnost Přesunout licence produktu na nový/upgradovaný počítač a poté klikněte na tlačítko Další.
 4. V seznamu Sériové č.: vyberte sériová čísla nebo klepnutím na tlačítko Vybrat vše aktivujte všechna sériová čísla SOLIDWORKS.
  1. Vyberte možnost Automaticky přes internet (doporučeno).
  2. V části Kontaktní informace (povinné) zadejte e-mailovou adresu.
 5. Zobrazí se okno se zprávou Deaktivace byla úspěšná.
  Deaktivace licence produktu se dokončí.
 6. Klikněte na Dokončit.