Vizualizace sestavy

Vizualizace sestavy umožňuje různým způsobem zobrazit a roztřídit součásti sestavy v seznamu a v grafické ploše.

Seznam lze třídit současně podle jedné vlastnosti, nebo můžete vytvořit komplexnější třídění podle několik různých vlastností. Základní vypočítaná číselná data jako hmotnost, hustota a objem součásti jsou dostupné z nástroje. Navíc můžete vytvořit vlastní kritéria, která závisejí na několika číselných hodnotách. Pokud definujete v souborech součásti nevypočítané vlastnosti jako Dodavatel nebo Stav, můžete použít tyto vlastnosti pro úpravu a třídění. Jsou také k dispozici vlastnosti ze SOLIDWORKS Sustainability.

V grafické ploše používá software barvy na součásti založené na hodnotě vlastnosti, kterou provádíte třídění. Barvy vám pomáhají představit si relativní hodnotu vlastnosti každé součásti.

Materiály součásti a jiné nečíselné vlastnosti lze upravit přímo v seznamu.

Můžete uložit informace ze seznamu ve zvláštním souboru jako je tabulka aplikace Microsoft® Excel® nebo textový soubor.