Skrýt obsah

Podokno Manažer

Prostřednictvím levého panelu okna SolidWorks můžete řídit návrhy dílů a sestav, listy výkresu, vlastnosti, konfigurace a aplikace jiných dodavatelů. CommandManager umožňuje přístup k nástrojům SolidWorks.

Strom FeatureManager®Ve stromu okna FeatureManager se názvy prvků zobrazují v pořadí, ve kterém byly vytvořeny, pokud jejich uspořádání nezměníte. (Prvky můžeme považovat za součásti dílů.)

Ve stromu FeatureManager v sestavách jsou zobrazeny součásti (díly nebo podsestavy a jejich prvky), složka Vazby a prvky sestavy.

Strom FeatureManager ve výkresech obsahuje pro každý list výkresu jednu ikonu. Pod každým listem vidíme ikony formátu listu a jednotlivých pohledů. Pod každým pohledem jsou díly a sestavy, které do daného pohledu patří.

PropertyManagerVětšina nástrojů pro skici, prvky a výkresy v aplikaci SolidWorks otevře PropertyManager v levém panelu. Tento PropertyManager obsahuje dostupné vlastnosti entity nebo prvku, takže zde můžete pohodlně zadávat vlastnosti, aniž by vám dialogové okno zakrývalo grafickou plochu.

ConfigurationManagerConfigurationManager slouží k vytváření, výběru a zobrazování více konfigurací dílů a sestav.

DimXpertManagerDimXpertManager obsahuje seznam prvků tolerance definovaných pomocí nástroje DimXpert pro díly. Zobrazuje také nástroje DimXpert používané pro kótování a tolerování v dílech. Tyto kóty a tolerance je možné importovat do výkresů.

DisplayManagerDisplayManager zobrazuje seznamy a poskytuje přístup ke vzhledům, nálepkám, prostředím, světlům a kamerám, které se používají v aktuálním modelu. Když je aktivován doplňkový modul PhotoView 360, poskytuje DisplayManager přístup k příkazu Možnosti PhotoView.

Zobrazení ManažerMezi stromem FeatureManager a okny PropertyManager, ConfigurationManager a DisplayManager můžete přepínat klepnutím na záložky v horní části levého panelu v okně SolidWorks.

Můžete také tento panel rozdělit a zobrazit si více správců nebo více kopií stejné správce.Ve správci PropertyManager můžete klepnutím zobrazit také plovoucí strom FeatureManager.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Podokno Manažer
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.