Przykład: Odnośniki wiązań z wieloma powiązanymi elementami

Każdy z komponentów bushing (tuleja), shaft01 (wałek01) oraz shaft02 (wałek02) posiada odniesienie wiązania o nazwie shaft (wałek), zdefiniowane w następujący sposób:

  Element odniesienia
  Pierwotny Wtórny Trzeciorzędny
  Element Typ wiązania Element Typ wiązania Element Typ wiązania


tulejka
ściana cylindryczna koncentryczne planarna ściana końcowa wspólne płaska ściana równoległe


wałek01
ściana cylindryczna koncentryczne planarna ściana końcowa wspólne płaska ściana równoległe


wałek02
ściana cylindryczna koncentryczne planarna ściana końcowa wspólne --- ---

Jeżeli bushing (tuleja) jest komponentem złożenia i wstawimy shaft01 (wałek01) do złożenia, to automatycznie zostaną utworzone wiązania komponentów. Jeżeli jednak wstawimy komponent shaft02 (wałek02) do złożenia, to nie zostaną utworzone automatyczne wiązania z komponentem bushing (tuleja) ponieważ ich odniesienia wiązania nie zawierają tej samej ilości elementów.

tuleja01 i wałek01 wiąż automatycznie tuleja01 i wałek02 nie wiąż automatycznie