Folder Światła

Folder Światła w menedżerze wyświetlania DisplayManager wyszczególnia informacje na temat świateł zastosowanych do bieżącego modelu.

Aby wyświetlić ten folder, należy:

W menedżerze wyświetlania DisplayManager kliknąć Przeglądaj scenę, światła i kamery i rozwinąć folder Światła .

Po dodaniu aplikacji PhotoView 360 nazwa folderu Światła zmienia się na Oświetlenie SOLIDWORKS i zostaje dodany folder Światła PhotoView 360 . Gdy światła ogniskowe, punktowe i kierunkowe oraz światło słoneczne występują w obu folderach, najlepszym sposobem oświetlenia modelu w PhotoView 360 jest użycie podstawowego oświetlenia PhotoView 360.

Wskaźniki oświetlenia

Regulatory oświetlenia są oddzielne w SOLIDWORKS i PhotoView 360.

SOLIDWORKS

Światło punktowe, ogniskowe i kierunkowe są domyślnie włączone w SOLIDWORKS.

Oświetlenie sceny nie jest możliwe w RealView, dlatego często konieczne jest oświetlanie modeli ręcznie.

PhotoView 360

Domyślnie poszczególne światła są wyłączone.

Oświetlenie w PhotoView 360 pochodzi z podstawowego oświetlenia PhotoView 360 (środowisko sceny). Środowisko sceny jest obrazem o dużej rozpiętości tonalnej (HDR, High Dynamic Range), który otacza scenę sferycznie, tworząc realistyczne oświetlenie i odbicia. Przy wyłączonych światłach można użyć realistycznego oświetlenia zapewnianego przez sceny, co zwykle jest wystarczające dla renderowania. Zazwyczaj dodatkowe oświetlenie w aplikacji PhotoView 360 jest potrzebne tylko po to, żeby oświetlić okludowane przestrzenie w modelu.

Ikony dla konkretnych świateł w tym obrazie z panelu Scena, światła i kamery menedżera wyświetlania DisplayManager mają następujące znaczenie:

Menu kontekstowe folderu Światła

Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Światła lub Oświetlenie SOLIDWORKS w menedżerze wyświetlania DisplayManager, aby zobaczyć opcje opisane w tej sekcji.

W celu wyświetlenia tych opcji w obszarze Światła PhotoView 360 należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pierwsze światło poniżej pozycji Główne źródło światła w PhotoView 360.

Tool_ViewLights_View.png Pokaż światła Przełącza widoczność świateł w obszarze graficznym.
  Edytuj wszystkie światła Otwiera menedżery właściwości PropertyManager dla wszystkich świateł zdefiniowanych dla bieżącego modelu. Kliknąć Wstecz back.png lub Dalej , aby przechodzić pomiędzy menedżerami właściwości PropertyManager.
  Dodaj światło kierunkowe

Dodaj światło punktowe

Dodaj światło ogniskowe

Dodaj światło słoneczne (tylko w PhotoView 360)

Dodaje światło kierunkowe, punktowe lub ogniskowe i otwiera menedżera właściwości PropertyManager dla danego typu światła.

Jeśli jest dostępna aplikacja PhotoView 360 (zawarta w wersjach SOLIDWORKS Professional i SOLIDWORKS Premium), można również dodać pojedyncze wystąpienie światła słonecznego, które uwzględnia lokalizację, godzinę, datę i warunki atmosferyczne.

  Zwiń element Zwija wszystkie węzły niższego poziomu dla tego elementu.
  Zwiń wszystkie Zwija wszystkie węzły w panelu Scena, światła i kamery.
  Rozwiń wszystkie Rozwija wszystkie węzły w panelu Scena, światła i kamery.

Menu kontekstowe światłą punktowego, kierunkowego lub ogniskowego

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy światła punktowego, kierunkowego lub ogniskowego, w menedżerze wyświetlania DisplayManager pojawią się dodatkowe opcje.

  Włączone w SOLIDWORKS

Wyłączone w SOLIDWORKS

Przełącza włączenie i wyłączenie tego światła w SOLIDWORKS.
  Włączone w PhotoView 360

Wyłączone w PhotoView 360

Włącza/wyłącza światło w aplikacji PhotoView 360.
  Edytuj światło typ Otwiera menedżer właściwości PropertyManager dla danego światła.
Usuń Usuwa światło z modelu.