Badania dostępu oświetlenia słonecznego

Program SOLIDWORKS Professional umożliwia zastosowanie oświetlenia słonecznego do modeli SOLIDWORKS. Przy użyciu badań dostępu oświetlenia słonecznego można symulować ruch słońca nad modelami budynków, paneli słonecznych oraz sprzętu do zastosowań zewnętrznych.

Podczas określania oświetlenia słonecznego dla modelu należy uwzględnić następujące dane:
 • Kierunek północny względem modelu
 • Położenie geograficzne modelu
 • Godzina i data do symulacji

Można utworzyć dwa typy badania dostępu oświetlenia słonecznego:

Stała data, zmienna godzina

Wyświetla ścieżkę słońca w danym dniu w określonym przedziale czasu.

Stała godzina, zmienna data

Wyświetla położenie słońca o danej godzinie w określonym zakresie dat.

Wideo: Badanie dostępu oświetlenia słonecznego

Tworzenie badań dostępu oświetlenia słonecznego

Badania dostępu oświetlenia słonecznego umożliwiają symulowanie zmiany w czasie oświetlenia słonecznego zastosowanego do modelu. Aby utworzyć badanie dostępu oświetlenia słonecznego, należy najpierw dodać oświetlenie słoneczne do modelu.

Aby utworzyć badanie dostępu oświetlenia słonecznego, należy:

 1. W części lub złożeniu wybrać kartę Badania ruchu (w dolnej części obszaru graficznego).
 2. Kliknąć Kreator animacji (pasek narzędzi MotionManager).
 3. W kreatorze wybrać Badanie dostępu oświetlenia słonecznego i kliknąć Dalej.
 4. Wybrać typ badania dostępu oświetlenia słonecznego:
  Opcja Opis
  Stała data, zmienna godzina Wyświetla ruch słońca w podanym zakresie godzin w określonym dniu.
  Stała godzina, zmienna data Wyświetla ruch słońca o określonej godzinie w podanym zakresie dat.
 5. Wypełnić pozostałe pola w kreatorze i kliknąć Zakończ.
 6. Kliknąć Odtwórz od początku (pasek narzędzi MotionManager), aby uruchomić badanie.
  Szybkość animacji zależy od wybranych opcji. Po odtworzeniu animacji raz, można przeciągnąć linię czasu, aby wyświetlić zmiany w cieniach spowodowane poruszaniem się słońca.