Wyświetlanie informacji modelu

Do wyświetlania informacji o modelu oraz do przeglądania i zmieniania ustawień wyświetlania służy menedżer wyświetlania DisplayManager oraz Panel wyświetlania.