Migawki

Migawki można wykonywać w miejscach, do których później będzie trzeba wrócić.

Migawki są dostępne wyłącznie w złożeniach. Migawki można tworzyć, kiedy złożenie jest w pełnej pamięci, odciążone lub w trybie Przeglądania dużego projektu. Migawki można tworzyć wewnątrz aktywnego samouczka.

Migawki przechwytują stan obszaru graficznego, podobnie jak w przypadku dostosowanego nazwanego widoku, po czym zapisują go w operacji Przechwyć na karcie DisplayManager_tab.gif menedżera wyświetlania DisplayManager w okienku menedżera. W odróżnieniu od dostosowanego nazwanego widoku, jeśli pewne części są ukryte w chwili wykonywania migawki, to zawsze będą ukryte po powróceniu do tej migawki.

Migawki zapisują orientację widoku oraz zbliżenie, stan widoczności komponentów, widoki przekrojów oraz widoki rozstrzelone. Migawki można przeglądać w modelach w pełnej pamięci, odciążonych oraz w trybie przeglądania dużego projektu niezależnie od trybu, w którym zostały utworzone.

Podczas wykonywania migawki z wnętrza aktywnego przejścia kąt kamery zostaje zarejestrowany obok orientacji widoku złożenia oraz stanu ukryj/pokaż komponentów. Uaktywnienie migawki, która została utworzona wewnątrz przejścia, powoduje automatyczne otwarcie tego przejścia.

Kliknąć Zrób migawkę tool_Take_Snapshot_View.gif (pasek narzędzi Widok) lub Widok > Oświetlenie i kamery > Zrób migawkę, lub nacisnąć Alt + spacja.

W folderze Migawki można:
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy migawkę i dodać komentarz (maksymalnie 140 znaków)
  • Dwukrotnie kliknąć migawkę, aby powrócić do danego widoku złożenia
  • Zmienić nazwę migawki metodą kliknij-odczekaj-kliknij
  • Zatrzymać wskaźnik na migawce, aby zobaczyć podgląd oraz komentarze
    LDR_Snapshot.gif
Po każdym otwarciu złożenia tworzona jest migawka o nazwie Start. Po wprowadzeniu zmian, takich jak ukrycie, powiększenie lub obrócenie komponentów, można kliknąć migawkę Start i przywrócić obszar graficzny do stanu, w jakim się znajdował w momencie otwierania złożenia. Nie jest możliwe usunięcie migawki Start, zmiana jej nazwy ani dodanie do niej komentarzy.