Oświetlenie

Możemy dostosowywać kierunek, intensywność i kolor światła w widoku cieniowanym modelu. Możemy dodawać źródła światła różnych typów, a także modyfikować ich charakterystyki, aby oświetlić model według potrzeb.

Można zmienić wygląd modelu, aby podkreślić lub stłumić efekt właściwości oświetlenia.

Typy światła

Występuje kilka typów źródeł światła:

Światło z otoczenia

Oświetla model równomiernie ze wszystkich kierunków. W pokoju o białych ścianach poziom światła z otoczenia jest wysoki, ponieważ światło odbija się od ścian i innych obiektów.

Światło kierunkowe

Pochodzi ze źródła światła oddalonego nieskończenie od modelu. Jest to kolumnowe źródło światła, które składa się z równoległych promieni padających z jednego kierunku, tak jak słońce.

Światło punktowe

Pochodzi z bardzo małego źródła światła położonego w punkcie o określonych współrzędnych w przestrzeni modelu. Ten typ źródła emituje światło we wszystkich kierunkach. Efekt jest taki, jak w przypadku niewielkiej żarówki poruszającej się swobodnie w przestrzeni.

Światło ogniskowe

Pochodzi z ograniczonego, skupionego światła o strumieniu w kształcie stożka, który jest najjaśniejszy w środku. Światło ogniskowe może być skierowane na konkretny obszar modelu. Możemy regulować położenie i odległość źródła światła w stosunku do modelu, a także kąt, pod jakim snop światła się rozchodzi.

Domyślne ustawienia światła systemu

Domyślnie folder Światła w obszarze Scena, światła i kamery menedżera wyświetlania DisplayManager zawiera jedno światło Światło z otoczenia i trzy światła Kierunkowe. Domyślnie światła są ustawione przez scenę.
Po dodaniu aplikacji PhotoView 360 nazwa folderu Światła zmienia się na Oświetlenie SOLIDWORKS i zostaje dodany folder Światła PhotoView 360 . Domyślne oświetlenie w PhotoView 360 to Główne źródło światła w PhotoView 360 (środowisko sceny). Środowisko sceny to HDR (High Dynamic Range) to obraz, które otacza scenę jako kula, tworząc realistyczne światła i odbicia.
  • Możemy włączać i wyłączać Światło z otoczenia, lecz nie możemy go usunąć, ani wstawiać dodatkowych Świateł z otoczenia.
  • Można włączać i wyłączać Kierunkowe źródła światła lub usunąć je. Możemy również wstawiać dodatkowe Kierunkowe źródła światła.
  • Domyślnie światła kierunkowe, ogniskowe i punktowe są włączone w SOLIDWORKS i wyłączone w PhotoView 360.
  • Maksymalna liczba źródeł światła w dowolnym dokumencie wynosi dziewięć (Światło z otoczenia i osiem innych źródeł w dowolnej kombinacji).