Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Uživatelské rozhraníUživatelské rozhraní
Expand Základy SOLIDWORKSZáklady SOLIDWORKS
Expand Přestup z 2D na 3DPřestup z 2D na 3D
Expand SestavySestavy
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Designové studie v SOLIDWORKSDesignové studie v SOLIDWORKS
Collapse Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Přehled detailního určení
Nastavení možností detailování
Popis modelu
PropertyManager Položky modelu
Expand PopisyeDrawingsPopisyeDrawings
Expand StylStyl
Přidat nebo aktualizovat styl
Collapse PopisyPopisy
Přehled popisů
Přehled možností popisů
Expand Pohledy popisuPohledy popisu
Více popisů
Expand Panel nástrojů ZarovnáníPanel nástrojů Zarovnání
Nadbytečné položky detailů
Seskupení popisů
3D popisy
PropertyManager Orientovat popisy
Expand Vodící křivkyVodící křivky
Expand PozicePozice
Expand Středové značky a osyStředové značky a osy
Detailování drážek skici
Expand Popisy děrPopisy děr
Expand Kosmetické závityKosmetické závity
Expand ZnačkyZnačky
Expand Šrafování/výplňŠrafování/výplň
Expand Štítky umístění pro pohledyŠtítky umístění pro pohledy
Expand Revizní poznámkyRevizní poznámky
Expand Značky opravZnačky oprav
Expand Bloky ve výkresechBloky ve výkresech
Vkládání referenční geometrie do výkresů
Collapse PoznámkyPoznámky
Expand Přehled poznámekPřehled poznámek
Hypertextové odkazy v poznámkách
Umístění poznámek
Skládaná poznámka
Úprava textového okna
Úpravy jmenovek pomocí značek
Vybrat písmo
Atributy
Vlastnosti odstavce
Připojit k vlastnosti
Vyhledání a nahrazení textu detailního určení
Expand Vytváření pole poznámkyVytváření pole poznámky
PropertyManager Poznámka
Kontrola pravopisu
Vlastnosti tabulky přířezů
Expand Kopírovat formátKopírovat formát
Expand TabulkyTabulky
Expand KusovníkKusovník
Expand Normy skicováníNormy skicování
Expand Nastavení tiskuNastavení tisku
Expand VýkresyVýkresy
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Datová komunikace SLDXMLDatová komunikace SLDXML
Expand Import a exportImport a export
Expand Zobrazení modeluZobrazení modelu
Expand Navrhování foremNavrhování forem
Expand Studie pohybuStudie pohybu
Expand Díly a prvkyDíly a prvky
Expand Vyznačení trasyVyznačení trasy
Expand Plechové dílyPlechové díly
Expand Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SkicováníSkicování
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerováníTolerování
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand SvařováníSvařování
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Řešení potížíŘešení potíží
Pojmy
Skrýt obsah

PropertyManager Poznámka

PropertyManager Poznámka použijte ke vložení Poznámky nebo k úpravě stávající poznámky, poznámky pozice nebo značky opravy.

PropertyManager můžete otevřít jedním z následujících způsobů:

  • Klepněte na ikonu PoznámkaTool_Note_Annotation.gif (panel nástrojů pro popisy) nebo klepněte na možnost Vložit > Popisy > Poznámka.
  • Vyberte jednu nebo více poznámek.
  • Klepněte na jednu nebo více poznámek pravým tlačítkem myši (při výběru skupiny poznámek podržte při výběru klávesu Ctrl).

Styl

Kromě funkcí popsaných v sekci Styl mají poznámky dva typy oblíbených položek:

S textem Zadáte-li text do poznámky a uložíte tuto jako styl, text se uloží společně s vlastnostmi poznámky. Když vytvoříte novou poznámku, vyberete si oblíbenou položku a umístíte poznámku do grafické oblasti, poznámka se objeví společně s textem. Vyberete-li text v dokumentu a poté styl, vlastnosti stylu se použijí bez změny vybraného textu.
Bez textu Vytvoříte-li si poznámku bez textu a uložíte tuto jako styl, uloží se jen vlastnosti poznámky.

Formát textu

Tlačítko justify_left.png Zarovnat vlevo Zarovná text vodorovně.
Tlačítko justify_center.png Zarovnat na střed
Tlačítko justify_right.png Zarovnat vpravo
Tlačítko align_vert_top.png Zarovnat nahoru Zarovná text svisle.
Tlačítko align_vert_middle.png Zarovnat do středu
PM_text_justify_bottom.gif Zarovnat dolů
Tool_Fit_Text_Formatting.gif Přizpůsobit text Klepnutím komprimujte nebo rozšiřte vybraný text.
PM_angle.gif Úhel Zadání hodnoty kladného úhlu otočí poznámku směrem doleva.
note_angle.gif
PM_note_Insert_Hyperlink.gif Vložit hypertextový odkaz Přidá do poznámku hypertextový odkaz. Celá poznámka se změní na hypertextový odkaz. Potržení není automatické, ale můžete ho aktivovat zrušením výběru možnosti Použít písmo dokumentu a klepnutím na Písmo.
note_hyperlink.gif
PM_note_Link_to_Property.gif Připojit k vlastnosti Umožňuje přístup k vlastnostem výkresu a součásti, abyste je mohli přidat do textového řetězce. Jsou dostupné jen vlastnosti přidané do dílů, sestav a výkresů.
PM_note_Add_Symbol.gif Přidat značku Umožňuje přístup do knihoven značky, abyste k textu mohli připojit značky. Umístěte ukazatel do pole textu poznámky, kam chcete umístit značku a poté klepněte na Přidat značku.
note_w_symbol.gif
Tlačítko fixed.png Uzamknout/Odemknout poznámku (K dispozici pouze ve výkresech.) Umístí poznámku na místo. Když upravíte poznámku, můžete přizpůsobit vymezovací rámeček, ale nemůžete posunout poznámku.
Tlačítko gtol.png Vložit geometrickou toleranci Vloží značku geometrické tolerance do poznámky. Otevře se PropertyManager Geometrické tolerance a dialogové okno Vlastnosti, kde můžete zadat značku.
PM_surface_finish.gif Vložit značku opracování povrchu Vloží značku opracování povrchu do poznámky. Otevře se PropertyManager Opracování povrchu, kde můžete zadat značku.
PM_datum_feature.gif Vložit značku základny Vloží značku základny do poznámky. Otevře se PropertyManager Základna, kde můžete definovat značku.
Pokud je ve výkresu existující značka geometrické tolerance, opracování povrchu nebo podkladového prvku, můžete na značku klepnout během úpravy a vložit ji do poznámky. Chcete-li upravit značku, musíte upravit existující značku v listu výkresu. Když upravujete existující značku, dojde k aktualizaci všech instancí dané značky v listu.
Přidat zónu Vloží informace o zóně do textu. V dialogu Přidat zónu vyberte jednu z následujících možností:

Zóna

Vloží sloupec a řádek, například E2

Sloupec zóny

Vloží pouze sloupec, například E

Řádek zóny

Vloží pouze řádek, například 2

  Ruční jmenovka pohledu (jen pro jmenovky průmětu, detailu, řezu a pomocných pohledů). Přepíše možnosti ve Vlastnosti dokumentu – Zobrazení štítků. Je-li tato možnost vybrána, můžete upravit text štítku. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka později odstraníte, štítek se aktualizuje podle odpovídajících možností Zobrazit jmenovku.
  Použít rozvržení dok. Pokud není zaškrtnuto, můžete přidat obsah do štítku bez softwaru SOLIDWORKS automaticky přemístěním/odstraněním obsahu při příští úpravě vlastností dokumentu nebo obnovení.
  Použít písmo dokumentu Použije se písmo specifikované v nabídce Vlastnosti dokumentu – Poznámky.
  Písmo Je-li výběr položky Použít písmo dokumentu zrušen, klepněte na Písmo a otevřete dialogové okno Vybrat písmo. Vyberte nový styl písma, velikost a další textové efekty.
  Všechna velká Nastaví zobrazení textu poznámky velkými písmeny.
Text se bude zobrazovat velkými písmeny, ale skutečná textová hodnota se nezmění. Pokud upravíte textovou hodnotu v dialogovém okně Upravit v okně nebo na stránce Vlastní dialogového okna Vlastnosti, bude se text zobrazovat tak, jak jste ho původně zadali.
Chcete-li změnit nastavení Všechna velká bez otevření správce PropertyManager, vyberte poznámku nebo pozici a stiskněte klávesy Shift + F3.
  Zahrnout předponu, příponu a toleranci kótování. Když je tato možnost vybrána a vložíte kótu do poznámky, zobrazí se v poznámce všechny značky nebo tolerance, které jsou součástí kóty. Když je výběr této možnosti zrušen, v poznámce se zobrazí kóta, ale jakékoliv značky nebo tolerance budou vynechány.

Atribut bloku

Do poznámek v blocích lze přidávat názvy atributů. Atributy jsou podobné vlastnostem v díle, výkresu, nebo v sestavě.

Část Atribut bloku je k dispozici jen při úpravě poznámky (níže, "FW") v bloku.


block_w_attributes.gif
  Název atributu Vyberte poznámku v bloku. Text pro poznámky s atributy importovanými z AutoCADu se objeví v tomto poli. V daném textovém poli můžete zadat nebo upravit název atributu.

Atribut může být buď Jen pro čtení, nebo Neviditelný, nebo obojí. Zrušte výběr možnosti Jen pro čtení,, abyste mohli změnit Název atributu pro každou instanci bloku.

Ve správci PropertyManager Blok můžete upravit tuto sadu atributu/hodnoty.

Odkazová čára

PM_Leader.gif Odkazová čára Vytvoří jednoduchou odkazovou čáru od poznámky k výkresu.
Tlačítko leader_jog.png Lomená odkazová čára Vytvoří jednoduchou odkazovou čáru od poznámky k výkresu s alespoň jedním zalomením.
Odkazová čára splajnu Vytvoří odkazovou čáru splajnu od poznámky k výkresu. Chcete-li odkazovou čáru splajnu upravit, vyberte příslušnou poznámku a přetáhněte řídicí vrcholové body.
PM_note_NoLeader.gif Bez odkazové čáry  
pm_leader_auto.gif Automatická odkazová čára Automaticky vloží odkazovou čáru, vyberete-li entitu jako například model nebo hranu skici.
Tlačítko leader_left.png Odkazová čára vlevo Začíná na levé straně poznámky.
Tlačítko leader_right.png Pravá odkazová čára Začíná na pravé straně poznámky.
Tlačítko leader_auto_lr.png Odkazová čára nejblíže Začíná na pravé nebo levé straně poznámky, podle toho, která je nejblíže.
Tlačítko leader_straight.png Rovná odkazová čára  
pm_leader_bent.gif Lomená odkazová čára  
Tlačítko leader_hor_above.png Podtržená odkazová čára  
PM_attach_leader_top.gif Připojit odkazovou čáru nahoře Ve víceřádkových poznámkách připojí odkazovou čáru k horní části poznámky.
PM_attach_leader_center.gif Připojit odkazovou čáru uprostřed Ve víceřádkových poznámkách připojí odkazovou čáru k prostřední části poznámky.
PM_attach_leader_bottom.gif Připojit odkazovou čáru dole Ve víceřádkových poznámkách připojí odkazovou čáru k dolní části poznámky.
PM_attach_leader_nearest.gif Připojit odkazovou čáru nejblíže Ve víceřádkových poznámkách se levá odkazová čára připojí k horní části poznámky a pravá odkazová čára k dolní části.
leader_attach.png Vždy připojit k pozici Nastavení odkazové čáry pozice tak, aby se vždy připojovala k pozici.
leader_break.png Přerušit kolem Nastaví odkazovou čáru pozice na množství přerušení kolem.
  Do vymez. rámečku Toto nastavení umístí odkazovou čáru do vymezovacího rámečku místo do obsahu poznámky. Odkazové čáry spojené s poznámkou jsou svisle zarovnány podle velikosti vymezovacího rámečku, ne podle textu.
  Tvar šipky Vyberte styl šipky.

Inteligentní šipka PM_Arrow_Smart_Note.gif

Použije odpovídající šipku v závislosti na normě detailování.

  Použít pro všechny Vyberte, pokud chcete změnu použít na všechny šipky vybrané poznámky. Pokud vybraná poznámka má více odkazových čar a není vybrána možnost Automatická vodicí křivka, můžete vybrat odlišný styl šipky pro každou jednotlivou vodicí čáru.

Styl odkazové čáry/rámečku

Použít zobrazení dokumentu Vyberte tuto možnost pro použití stylu a tloušťky nakonfigurované v nabídce Vlastnosti dokumentu – Poznámky. Zrušte výběr této položky, abyste mohli nastavit styl odkazové čárytools_options_frameleaderstyle.gif nebo tloušťku odkazové čáryline_thickness.png.

Ohraničení

Styl Určuje geometrický tvar (nebo Žádný) pro ohraničení textu. Ohraničení lze aplikovat na celé poznámky nebo na jejich části. Pro části poznámek vyberte jakoukoliv část poznámky a vyberte ohraničení.
note_w_border.gif Styl trojúhelníkového ohraničení
Velikost Určuje nastavení textu: Přizpůsobit, fixní počet znaků, nebo Určeno uživatelem (tam, kde můžete sami zadat velikost).
Vyberete-li možnost Přizpůsobit, můžete nastavit odsazení, kterým určíte odstup mezi ohraničením a textem.

Zalomení textu

Zalomení textu Výběrem této možnosti povolíte zalamování textu a volitelně můžete zadat šířku textového pole poznámky do pole Šířka zarovnání textu.

Parametry

PM_X_Coordinate.gif Souřadnice X Zadejte umístění středu poznámky.
PM_Y_Coordinate.gif Souřadnice Y Zadejte umístění středu poznámky.
  Zobrazit na obrazovce Zadejte polohu poznámky v grafické ploše. Při vybrané možnosti Zobrazit na obrazovce jsou souřadnice X a Y zobrazeny na grafické ploše, kam můžete zadat souřadnice. Pozice (0,0) představuje dolní levý roh výkresu.
note_display_on_screen.gif

Hladina

Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu PM_Layer.gif.

Zobrazit pod listem

K dispozici ve formátu listu. Tato možnost zobrazuje poznámku popisu na formátu listu za objekty výkresu.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   PropertyManager Poznámka
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.