Skrýt obsah

Designové studie v SOLIDWORKS

Můžete vyhodnotit a optimalizovat modely za použití designové studie.

Existují dva hlavní režimy, v nichž je možné spustit designovou studii.

Hodnocení

Určete diskrétní hodnoty pro každou proměnnou a použijte čidla jako omezení. Software spustí studii za použití různých kombinací hodnot a informuje o výsledku každé kombinace.

Například určíte pro tento vícetělový model lahve na vodu hodnoty 75 mm, 100 mm a 150 mm pro délku (D); 30 mm, 55 mm a 80 mm pro výšku (V) a 10 mm a 20 mm pro rádius (R). Určíte čidlo Objemu pro sledování objemu vodního těla. Výsledky designové studie informují o objemu vody pro každou kombinaci D, R, a V.Optimalizační

Určete hodnoty pro každou proměnnou buď jako diskrétní hodnoty nebo jako rozsah. Použijete čidla jako omezení a cíle. Software spustí iterace hodnot a informuje o optimální kombinaci hodnot tak, aby se dosáhlo určeného cíle.

Například určíte pro výše uvedený model rozsah od 75 mm do 150 mm pro délku (D); diskrétní hodnoty 30 mm, 55 mm a 80 mm pro výšku (V) a rozsah mezi 10 mm a 20 mm pro rádius (R). Pro omezení určete čidlo Objemu pro udržení objemu vodního těla mezi 299 000mm^3 a 301 000mm^3. Pro tento cíl použijte čidlo Hmotnost a určete minimalizaci hmotnosti lahve. Designová studie iteruje hodnoty určené pro D, R, V, a Objem a informuje o optimální kombinaci pro vytvoření minimální hmoty.

Pro použití v designových studiích jsou dostupná různá čidla podle vaší licence SOLIDWORK a podle toho, jestli jste spustili Zkušební studii a Optimalizační studii.

  SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Fyzikální vlastnosti
Kóta
Data simulace          

Po spuštění studie zvolte scénář nebo iteraci na záložce Zobrazit výsledky. Model na grafické ploše se aktualizuje podle hodnot pro tento scénář nebo iteraci.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Designové studie v SOLIDWORKS
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.