Skrýt obsah

Časté otázky pro správce

 1. Jak zjistím název počítače naší úschovny?
 2. Jak zjistím kde jsou ukládány dokumenty naší úschovny?
 3. Kdo by měl mít přístup k úschovně v Průzkumníku Windows?
 4. Jak vytvořím podprojekt?
 5. Jak může struktura projektu ovlivnit výkon?
 6. Jak znovu získám místo na disku našeho serveru?
 7. Můžu soubory v úschovně upravit ručně?
 8. Co můžu provést ve složce úschovny v průzkumníku Windows?
 9. Jak přesunu úschovnu a její dokumenty na nový server?
 10. Je to normální, když spuštění služby SolidWorks Workgroup PDM trvá 10 minut nebo déle?
 11. Jsou v schématu oprav potřebné všechny tři úrovně?
 12. Je bezpečné provést změnu schémata oprav během projektu?
 13. Jak nastavím jinou než výchozí cestu pro úschovnu?
 14. Můžu zadat stejnou cestu pro soubory programu a úschovnu?
 15. Jak nastavím konfiguraci úschovny v síti?
 16. Můžu v síti spustit více než jednu úschovnu?
 17. Můžu použít SolidWorks Workgroup PDM s modemem?
 18. Je nutné restartovat server úschovny po změně času?

Odpovědi

 1. Jak zjistím název počítače naší úschovny?
  Název počítače úschovny je zjištěn při instalaci. Ve správě úschovny VaultAdmin je název počítače zobrazen na záložce Nastavení úschovny pod položkou Informace o úschovně v poli Počítač úschovny. Kořenový adresář úschovny je zobrazen v poli Kořenový adresář.
  Kořenový adresář je adresář úschovny. Soubory programu jsou nainstalovány v jiném adresáři určeném při instalaci.

  Zpět na začátek

 2. Jak zjistím, kde jsou ukládány dokumenty naší úschovny?

  Ve správě úschovny VaultAdmin je název složky úschovny zobrazen na záložce Nastavení úschovny pod položkou Informace o úschovně v poli Kořenový adresář. Dokumenty jsou uloženy ve složkách projektů kořenového adresáře.

  Zpět na začátek

 3. Kdo by měl mít přístup k úschovně v aplikaci Průzkumník Windows?

  Pouze správce úschovny a správce systému by měl mít povolen přístup k adresáři úschovny v aplikaci Průzkumník Windows tak, aby mohli vytvářet zálohy a odstranit potíže v úschovně. Uživatelé s rolí klient by nikdy neměli mít tento přístup.

  Potřebujete-li přidělit přístup k úschovně v aplikaci Průzkumník Windows:
  1. V systému Windows klepněte na Start > Ovládací panely > Nástroje pro správu > Služby.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na Workgroup PDM Server a vyberte Vlastnosti.
  3. Na záložce Přihlásit se vytvořte účet pro uživatele s oprávněním k zápisu.

  Zpět na začátek

 4. Jak vytvořím podprojekt?

  Na záložce Projekty správy úschovny VaultAdmin klepněte na Nový projekt. Zadejte název a popis podprojektu a potom vyberte rodiče ze seznamu Rodič.

  Pokud omylem vytvoříte podprojekt na úrovni kořenu, vyberte tento podprojekt ze seznamu Projekt a vyberte rodičovský projekt ze seznamu Rodič.
  Uživatelé také mohou vytvářet podprojekty.

  Zpět na začátek

 5. Jak může struktura projektu ovlivnit výkon?

  Pokud uživatelé udržují velký počet dokumentů, výkon se zlepší, když vytvoří více projektů a podprojektů namísto udržování dokumentů v menším počtu projektů.

  Větší strom může způsobit delší spuštění úschovny, ale operace jako odevzdání, vyzvednutí, otevření dokumentu atd. jsou rychlejší.

  Zpět na začátek

 6. Jak znovu získám místo na disku našeho serveru?
  • Pravidelně z úschovny odstraňujte složky Neaktuální pomocí aplikace Průzkumník Windows.
  • Na záložce Projekty správy úschovny VaultAdmin klepněte na Archivovat projekt. Archivujte opravy, které nejsou aktuálně používány.
   • Archivované opravy je možné obnovit.
   • Zadejte adresář archivu na záložce Projekty. Výchozí adresář archivu se nachází ve složce VaultData. Pokud chcete ušetřit místo na disku serveru úschovny, zadejte složku na jiné jednotce, ale uvědomte si, že archivace přes síť je pomalejší.
   • Uživatelé také mohou archivovat opravy dokumentů, pokud mají oprávnění od správce pod možností Odstranit > Vrátit zpět > Archivovat dokumenty na záložce Nastavení úschovny.
  • Na záložce Nastavení úschovny správy úschovny VaultAdmin odstraňte zaškrtnutí Zachovat kopie nejnovějších souborů. Když je tato možnost zaškrtnutá, Workgroup PDM zachová kopie všech dokumentů (místo zachování pouze nejnovější verze) úschovny ve složce pro každý projekt nazvané Nejnovější.

  Zpět na začátek

 7. Můžu soubory v úschovně upravit ručně?

  Ne. Úpravy souborů v úschovně přímo ze struktury Windows může způsobit neočekávané chování. K manipulaci souborů v úschovně vždy použijte Workgroup PDM, pokud nemáte jiné pokyny od technické podpory.

  Zpět na začátek

 8. Co můžu provést ve složce úschovny v aplikaci Průzkumník Windows?

  Jako správce úschovny se přesvědčte, že máte oprávnění ke čtení a zápisu pro tuto složku v aplikaci Průzkumník Windows. Zkontrolujte také, že jen oprávnění správci mají oprávnění ke čtení a zápisu. Všem ostatním by měl být zamezen přístup i jen ke čtení souborů pomocí aplikace Průzkumník Windows.

  • Textové soubory pro správce. Několik souborů v podsložce \pdmrc je možné otevřít v aplikaci Poznámkový blok.
  • Soubory protokolů. Soubory protokolů můžete zobrazit v /server.log v aplikaci Poznámkový blok.
  • Zálohování. Zálohování složky úschovny. Než začnete složku kopírovat, vypněte službu úschovny nebo úschovnu zamkněte.
  • Nejnovější soubory. Zkomprimujte všechny soubory v adresáři Nejnovější do souboru Zip pro případ katastrofického selhání systému.

  Zpět na začátek

 9. Jak přesunu úschovnu a její dokumenty na nový server?
  1. Zastavte službu Workgroup PDM.
  2. Zálohujte úschovnu.
  3. Kopírujte soubory úschovny do nového umístění a cestu si poznamenejte.
  4. Znovu nainstalujte programové soubory úschovny (nejlépe na oddílu C:). Když jste požádáni pro místo uložení úschovny, zadejte novou cestu.
  5. Nainstalujte novou Správu úschovny na nový server (volitelné).
  6. Otestujte novou instalaci.
  7. Odstraňte původní dokumenty pomocí průzkumníka Windows.

  Zpět na začátek

 10. Je to normální, když spuštění služby SolidWorks Workgroup PDM trvá 10 minut nebo déle?

  Ano, zejména pokud úschovna obsahuje velké množství dat. Workgroup PDM při spuštění analyzuje všechna data, opraví všechny nesrovnalosti a zajistí přesnost.

  Správce úschovny může předejít tomuto ověření dat. Na záložce správy úschovny VaultAdmin Nastavení úschovny pod položkou Při spuštění úschovny zrušte výběr Ověřit výsledky.

  Zpět na začátek

 11. Jsou v schématu oprav potřebné všechny tři úrovně?

  Ne. Můžete použít jen první úroveň nebo první a druhou úroveň.

  Zpět na začátek

 12. Je bezpečné provést změnu schémata oprav během projektu?

  Ano. Opravy dokumentů začínají na počátku nového schémata. Informace o předchozích opravách je uložena jako součást vlastností dokumentu.

  Zpět na začátek

 13. Jak nastavím jinou než výchozí cestu pro úschovnu?
  Při instalaci zadejte dvě cesty:
  • Soubory programu
  • Složka úschovny

  Na stránce Typ instalace instalačního procesu klepněte na Změnit vedle výchozího nastavení pro data úschovny a zadejte celý název cesty složky včetně písmena jednotky jako např. d:\VaultData.

  Zpět na začátek

 14. Můžu zadat stejnou cestu pro soubory programu a úschovnu?

  Č. Musíte zadat různá umístění.

  Zpět na začátek

 15. Jak mohu nakonfigurovat úschovnu na používání sítě? Chci například nainstalovat programové soubory na jeden počítač, úschovnu chci ale uložit na jiný server.

  Zadejte úplnou cestu UNC (Universal Naming Convention), když jste vyzváni k zadání názvu složky úschovny. Například pro úschovnu na počítači nazvaném server zadejte \\server\VaultData.

  Určete přístup správce úschovny v aplikaci Průzkumník Windows ke složce úschovny, tak jak je popsáno zde.

  Zpět na začátek

 16. Můžu v síti spustit více než jednu úschovnu?
  Ano. Ale obecně spíše dává smysl vytvořit samostatné projekty v jedné úschovně. Dodatečné úschovny je možné použít pro testování.
  Workgroup PDM povolí jen jednu úschovnu na počítač. Uživatelé mohou vybrat úschovnu určením názvu počítače v průběhu přihlášení.

  Zpět na začátek

 17. Můžu použít SolidWorks Workgroup PDM s modemem?

  Ano. Přístup do úschovny pomocí modemu funguje dobře pro odevzdání, ale není doporučen pro rozsáhlé odevzdávání nebo otevírání dokumentů.

  Pro uživatele s častým přístupem prostřednictvím modemu zavřete okno Náhled a skryjte projekty, ke kterým uživatel nemá přístup. Pro tyto uživatele je vhodný prohlížeč SolidWorks Workgroup PDM Viewer.

  Zpět na začátek

 18. Je nutné restartovat server úschovny po změně času?
  Ne. V pracovním prostředí je podporováno několik časových pásem. Příklad:
  • Pokud se změní letní čas, nemusíte restartovat úschovnu.
  • Dokumenty v daném časovém pásmu mají řádná časová razítka, i když uživatelé pracují s úschovnou v jiném časovém pásmu.
  • Pokud byla úschovna vytvořena v jednom časovém pásmu, poté přemístěna a restartována v jiném časovém pásmu, dojde ke správné aktualizaci úschovny.

  Zpět na začátekVyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Časté otázky pro správce
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.